We maken gebruik van cookies

Accepteer

Flex BV

Vanaf 1 oktober  2012 is het zover. Vanaf dat moment is er sprake van  een nieuwe ondernemingsvorm: de flexibele B.V.  Om een korte indruk te geven wat het voor uw onderneming mogelijk kan vertellen zijn er twee componenten die we benoemen, namelijk:

  • Bestuur krijgt een zwaardere verantwoordelijkheid
  • Meer inrichtingsvrijheid van de Flex BV

 

Verantwoordelijkheid bestuur

Dit betekent dat bestuurders aangesproken gaan worden indien er keuzes gemaakt gaan worden die de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Hierbij moet worden gedacht aan een dividenduitkering die er voor zorgt dat openstaande facturen daarna niet meer betaald kunnen worden. Deze aansprakelijk komt dan bij de bestuurder te liggen. Dit zou kunnen gaan betekenen dat faillissement tot aansprakelijkstelling kan gaan lijden.

Wil het bestuur dividend uitkeren  dan moet er wel eerst een balanstest en uitkeringstest worden uitgevoerd. Bij een balanstest gaat het of er voldoende uitkeerbare reserves aanwezig zijn. Bij de uitkeringstest gaan de aandeelhouders toestemming vragen aan het bestuur of er een bepaalde bedrag mag worden uitgekeerd, zonder dat de continuïteit van de vennootschap in gevaar komt.  Is dit wel het geval dat mag er niet worden uitgekeerd en  zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort.

Inrichtingsvrijheid Flex BV

Maatwerk is hier het toverwoord. Hierbij moet je denken aan mogelijke samenwerkingsverbanden, bedrijfsopvolging in familieverband of participerende medewerkers. Door de Flex BV is het mogelijk geworden hiervoor bepalingen op te nemen direct in de statuten.  Dit  is ook van toepassingen op aandelen. Je hebt  verschillende soorten aandelen,  die je verschillend kan invoeren met een flexibel stemrecht. Bijvoorbeeld: u kunt er voor kiezen om een medewerker een aandeel te geven zonder stemrecht, ter vervanging van de certificaten van aandelen.

Aandelen in Flex BV kunnen vrij overdraagbaar zijn. Dit betekent dat het niet verplicht is om aan andere aandeelhouders te verkopen, dit was in het verleden zo.  Er kan wel sprake zijn van kwaliteitseisen of andere verplichtingen voor aandeelhouders. Hierbij moet je denken aan bijstorten van het vermogen als er onder een bepaalde grens gekomen wordt.

Minder eisen oprichting bv

De verplichte bankverklaring, accountantscontrole en het startkapitaal van € 18.000 worden afgeschaft. Dit scheelt bedrijven tijd en administratieve kosten. Door de oprichting goedkoper en eenvoudiger te maken, hoopt het kabinet twijfelende ondernemers over de streep te trekken.

Het startkapitaal wordt nu nog gezien als een ‘verzekering’ voor mogelijke schuldeisers. Om deze crediteuren te beschermen mag de bv straks geen dividend uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf zijn schulden niet kan betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld kunnen privé aansprakelijk worden gesteld.

Heeft u vragen of wilt u een Flex BV starten? Wij helpen u graag met advies en oprichten van de Flex BV maar ook om uw huidige BV tegen het licht van de Flex BV te houden om te zorgen dat u het maximale voordeel benut van de Flex BV.

Heb je vragen, bel Van ´t Hul Accountants en Belastingadviseurs, 0297- 23 17 17,

Of stuur een email naar gerd@vanthul.nl

Natuurlijk kun je ons ook op twitter volgen: @vthul

Share: