We maken gebruik van cookies

Accepteer

Het nieuwe boetebeleid

Met ingang van dit jaar is het boetebeleid aangepast. Tevens komt er nieuwe wetgeving die gaat leiden tot een verzwaring van het boetebeleid, inclusief de vrijheid om hogere boetes op te leggen.

De belangrijkste wijziging is dat in het geval een ondernemer opzettelijk belastingen zoals omzetbelasting of loonbelasting, niet tijdig of niet volledig betaalt, dat hij onder voorwaarden zelfs veroordeeld kan worden tot een gevangenisstraf. Het strafbaar stellen van het niet tijdig betalen van deze belastingen is erop gericht om fraude tegen te gaan. Het valt niet uit te sluiten dat de goedwillende belastingplichtigen hier eveneens mee in aanraking komen.

Inkomstenbelasting: Als u niet of niet tijdig aangifte inkomstenbelasting doet, legt de inspecteur u doorgaans een verzuimboete op van 7% van  het wettelijke maximum van € 4.920, zijnde € 344. Voorheen bedroeg de boete voor dit verzuim € 226. In de nieuwe wetgeving zit het begrip ‘stelselmatig verzuim’ niet. Dat betekent dat als u meer dan twee keer achtereenvolgens uw aangifte niet (tijdig) indient, de inspecteur u een hogere boete kan opleggen en wellicht tot het maximum van € 4.920

Vennootschapsbelasting: De verzuimboete voor het niet of niet tijdig indienen van de aangifte vennootschapsbelasting blijft € 2.460.

Boete pas na aanmaning: Verzuimt u om binnen de door de belastingdienst gestelde termijn aangifte te doen, dan ontvangt u een herinnering. In deze herinnering staat een termijn waarvoor u de aangifte alsnog moet indienen. De belastingdienst mag pas een verzuimboete opleggen nadat u verzuimd hebt om de aangifte in te dienen binnen de termijn zoals aangegeven is in de aanmaning.

Vergrijpboeten: Bovengenoemde boetes vallen onder de zogenoemde verzuimboetes voor het niet voldoen aan bepaalde verplichtingen. De belastingdienst kan ervoor kiezen om geen verzuimboete op te leggen, maar een vergrijpboete. Vergrijpboetes zijn doorgaans vele malen hoger dan een verzuimboete, omdat zij maximaal 100% kunnen bedragen van de belastingschuld.

Heeft u vragen over het op tijd doen van aangifte? Neem dan gerust contact op met Gerard van ’t Hul. Tel: 0297 – 231 717. Of kom langs op één van onze kantoren in Wilnis of in Woerden.

Share: