We maken gebruik van cookies

Accepteer

Gezonde kasstroom installatiebranche, hoe creeër je dat?

Een gezonde kasstroom van de onderneming is waar het vaak om draait. De vraag is waar het geld vandaan komt en waar het heen gaat? Maar allereerst een uitleg van het begrip: Kasstroom is het ontvangen geld minus het uitgegeven geld.

Een gezonde kasstroom van de onderneming is waar het vaak om draait. De vraag is waar het geld vandaan komt en waar het heen gaat? Maar allereerst een uitleg van het begrip: Kasstroom is het ontvangen geld minus het uitgegeven geld. Daarnaast kan er ook een kasstroom ontstaan uit ontvangen leningen minus aflossingen.

Wat is jouw kasstroom?

Over het algemeen geldt dat kostenbesparingen en het niet onnodig teveel betalen van belasting voor een betere en dus gezondere kasstroom zorgen. Daarnaast is een adequaat debiteurbeheer van groot belang dit begint al bij het verkrijgen van de opdracht. Of het nou regiewerk is of een aanneemsom. Tot slot dragen duidelijk vastgelegde opdrachtvoorwaarden en het gebruik van algemene voorwaarden bij aan een stevige ondergrond voor betaling en eventuele incasso. Duidelijke opdrachtvoorwaarden bevorderen bovendien de mogelijkheid om meerwerk te kunnen factureren en algemene voorwaarden maken het mogelijk incassokosten te verhalen of werkzaamheden op te schorten.

Standaard procedures voor een gezonde kasstroom installatiebranche

Een alert beheer van openstaande posten, zoals geregeld aanmanen, incassomachtigingen, nabellen, etc. helpt enorm, want uiteindelijk is de omzet pas kasstroom als er ook daadwerkelijk is betaald. Het proces van incasso en aanmanen kan zoveel mogelijk worden gedigitaliseerd om zodoende de administratie van het installatiebedrijf niet te veel te belasten. We hebben installateurs kunnen helpen bij het realiseren van een gezonde kasstroom met een aantal standaard procedures:

Kostenbeheersing

Het is in het algemeen handig vaker te kijken naar het nut van de uitgaven die je hebt. Soms slijpen gewoonten in de bedrijfsvoering of ontbreekt het aan tijd om er veel aandacht aan te geven. Denk hier bijvoorbeeld aan dubbele verzekeringen. Het jaarlijks maken van een kostenbegroting helpt enerzijds om de kosten inzichtelijk te krijgen, maar biedt anderzijds een kans de kostenontwikkeling te vergelijken met de kostenbegroting. Een kritisch beoordeelde kostenbegroting is de basis voor het bepalen van de kostprijs per uur in de voor- en nacalculatie van een project.

Overtollige geldmiddelen

De huidige rentestand motiveert niet om te sparen. Een goede mix tussen banksparen en beleggen helpt mee meer vermogensinkomsten te behalen. Beschermen van overtollige middelen bereikt men door die bijvoorbeeld naar de holding over te zetten.

Crediteuren

Wat ook bijdraagt aan een gezonde kasstroom in de installatiebranche is het gebruik maken van de betalingstermijnen van leveranciers of bij grotere leveranciers een langere betalingstermijn afspreken biedt kansen voor een grotere en gezondere kasstroom. We hebben bij meerdere installatiebedrijven op de inkopen aanzienlijke besparingen te realiseren.

Belastingen

Door handig gebruik te maken van fiscale maatregelen kunnen de kosten voor personeel worden beperkt. Een flexibele schil aan zzp-ers bevordert de mogelijkheid om te groeien en te krimpen als dat nodig is. In sommige gevallen zijn subsidies ook mogelijk.
Het goed beheersen van de winstbelasting in relatie met (voorlopige) aanslagen voorkomt dat je in de loop van het boekjaar teveel weglekt naar de Belastingdienst, maar zorgt er ook voor dat de belastingrente wordt beteugeld. Het goed benutten van fiscale mogelijkheden vermindert de post belastinguitgaven.

Bankrente en kosten

Er kunnen opmerkelijke verschillen optreden in de tarieven die bankiers in rekening brengen. Zo zou je bijvoorbeeld alternatieve financieringen kunnen aanvragen voor het verlagen van de rente kosten en overige bankkosten

Voorraad

Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie neemt de voorraad een flink deel van de liquide middelen in beslag. Houd de omloopsnelheid van de voorraad zelf goed in de gaten. Maak gebruik van inkoopkortingen en inventariseer geregeld om dit beslag op kasgelden te verminderen.

Aflossen schulden

De aflossingstermijnen van schulden beïnvloeden de kasstroom negatief. Langere aflossingstermijnen dragen bij aan een stabielere en gezondere kasstroom, maar leiden ook tot hogere rentelasten.

Objectfinanciering investeringen

Voor specifieke aanschaffingen biedt financiering soelaas. Bankkrediet is op dit moment een vrij dure manier van financieren. Bij een bedrijfsbegroting hoort ook een kasstroombegroting die periodiek kan worden gevolgd evenals bijvoorbeeld omzet per gewerkt uur, kosten per uur en toegevoegde waarde per uur.

 

Wij helpen jouw onderneming graag bij het verbeteren en gezonder maken van de kasstroom. Met onze ervaring in de installatiebranche begrijpen we waar we het over hebben en spelen we in op de behoeftes.

 

Financiële vrijheid

 

 

In de peiler; Ondernemingsgroei wordt ‘kasstroomoptimalisatie’ uitgebreid behandeld, zodat jij als ondernemer verder kunt groeien.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: