We maken gebruik van cookies

Accepteer

Hoe helpt benchmark je met je bedrijfsvoering

Door de economische groei en de transitie die in gang is gezet neemt de vraag naar installatiewerk toe. Dat kan gunstig zijn voor de op de prijzen die gevraagd worden. De winsten nemen toe, maar de personeelskosten ook. Ook kun je je afvragen of je wel genoeg betaalt. Er wel efficiënt genoeg gewerkt wordt, enz. Een benchmark van de branche kan jouw als ondernemer een beter inzicht geven. Maar hoe?

Heel vaak komen vergelijkende cijfers aan de orde bij de jaarrekening. Of, als de kwaliteit van de administratie op orde is, bij de kwartaalcijfers. Het is altijd handig om de ontwikkeling van het resultaat te volgen, al was het maar om de dure belastingrente 8% bij BV te voorkomen. Maar je kunt nog veel meer met deze cijfers doen en dat kan je een hoop tijd en dus geld besparen.

De eenvoudigste benchmark is het resultaat van vorig jaar te vergelijken met die van dit jaar. Dat zegt vermoedelijk iets over de te verwachten uitkomst. Maar beter is het om Kritische Prestatie Indicatoren KPI’s te ontwikkelen die een beter beeld geven en ook beter vergelijkbaar zijn met andere installatiebedrijven. Lees ook: ‘De 6 belangrijkste KPI’s voor installatiebedrijven.

Bereken de productiewaarde

Een van de mogelijkheden is kosten en opbrengsten te koppelen aan de directe (productieve) uren. Dit noemen we ook wel de productiewaarde.

Stel de volgende KPI gaan we volgen en de uitkomst is als onderstaand:

Productiewaarde = Omzet per direct uur

Uit onze benchmark komt naar voren dat de gemiddelde productiewaarde € 130 per uur is en bij de 20% best presterende installatiebedrijven is dat gemiddeld €217.

De uitkomst?

Wat zegt de uitkomst van deze getallen over de prestaties van het installatiebedrijf? Er kunnen verschillende oorzaken zijn: De omzet is bijvoorbeeld te laag door te lage aanbiedingsprijzen. Dat kan te wijten zijn aan marktomstandigheden, calculatiefouten bij de offerte, concurrentie, te lage productiviteit, te veel indirect personeel, etc.

 

Bereken de loonkosten

Loonkosten = loonkosten + personeelskosten + inleenkosten per direct uur

Uit de benchmark weten we dat de gemiddelde loonkosten per uur € 43 zijn en bij de 20% best presterende € 41.

Efficiënt werken

Zijn de loonkomsten nog hoger? Dan zou het kunnen zijn dat de productiviteit te laag is. Bijvoorbeeld door gebrek aan goede werkvoorbereiding of inefficiënt werken. Onlangs spraken wij een ondernemer waarbij alle installateurs ’s ochtends eerst naar de zaak rijden om de werkbon op te halen. Terwijl dit natuurlijk allemaal heel eenvoudig digitaal kan. Of iedere dag met iedereen weer lunchen op de zaak… Wellicht goed voor de teambuilding maar enorm inefficiënt en een vrijdagmiddag borrel maakt veel goed.

Hoge kosten door oudere werknemers

Het kan ook zijn dat je veel oudere werknemers in dient hebt. Zij zijn relatief duur en zij zorgen er wellicht ook voor dat het ziekteverzuim hoger dan gemiddeld etc.

 

Kortom een goede benchmark helpt ondernemers te bepalen waar je staat met je onderneming. Door heldere KPI’s te stellen zou je bijvoorbeeld ieder kwartaal kunnen uitrekenen wat de uitkomsten zijn en zie je ook direct of dit in lijn is met de KPI’s die je gesteld hebt. En nog belangrijker; met deze KPI’s kun je concreet aan de slag. We helpen onze installatie ondernemers graag met het adviseren over verbeteringen en ook met de uitvoering van de adviezen.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: