We maken gebruik van cookies

Accepteer

Kostprijs bepalen voor installatiebedrijven

Hoe kan een Installatiebedrijf de kostprijs het beste berekenen, en waarom is dit van belang?

Kostprijs is de optelsom van de bedrijfskosten en de financieringskosten. Deze totale kosten kunnen worden omgeslagen per manuur of per dienst, etc. De kostprijs van een dienst kan op verschillende manieren worden berekend.

Manier om de kostprijs te berekenen

De totale begrote kosten kun je omslaan over de directe manuren van de medewerkers. Bij het bepalen van de beschikbare manuren moeten we dan wel rekening houden met ziekteverzuim, verlofuren, opleidingsuren, etc. Een dergelijke berekeningswijze laat zich weer gemakkelijk vergelijken met anderen en een benchmark kan interessante informatie opleveren. Er zijn overigens nog andere methode van kostprijs berekenen zoals kostenplaats methode en activity-based costing. Deze zijn voor de meeste installatiebedrijven niet gebruikelijk.

Waaruit bestaat de kostprijs

De kostprijs voor een installatiebedrijf bestaat uit de kosten van materiaal de directe loonkosten manuren en de opslag voor indirecte kosten. In hoeverre je de inkoopprijs van materialen beïnvloed, hangt af van omvang van de onderneming en de mogelijkheid de prijs te beïnvloeden op andere wijze. Kritisch vergelijken van prijs en kwaliteit kan voordeel opleveren.

Loonkosten van medewerkers

De loonkosten van medewerkers laat zich lastig beïnvloeden. Afhankelijk van de vraag naar medewerkers (economische omstandigheden) en invloed van onderhandelingen en overheidsmaatregelen kunnen de kosten per medewerker verschillen en ook door leeftijd en ervaring.

Het komt nogal eens voor dat werkbare uren verloren gaan. Daardoor wordt de planning ook anders. Een goede planning voorkomt leegloop uren. De kostprijs van een zzp’er is gemakkelijk te bepalen. Je betaalt dit bedrag immers per dag. Voor de indirecte kosten is de kostenbegroting en aansluitend de kostenbewaking van grote betekenis. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer inzicht in de bedrijfsvoering, een beter resultaat en groei van het installatiebedrijf. Lees meer over bedrijfsgroei hier.

Share: