We maken gebruik van cookies

Accepteer

Installatieverantwoordelijkheid

Voor werkgevers is het verplicht om een installatieverantwoordelijke aan te wijzen. Diegene ziet erop toe dat de elektrische installaties en andere elektrische apparatuur veilig te gebruiken zijn. Maar wat zijn de precieze regels en taken rondom installatieverantwoordelijkheid? In dit blog lees je alle details en tips.

Intern of extern persoon

Bedrijven die werken met elektrische installaties en/of andere elektrische arbeidsmiddelen, hebben dus een installatieverantwoordelijke nodig. Die persoon zorgt dat de installaties en apparatuur veilig zijn en dat werknemers ze op een veilige manier gebruiken. Dit hoeft niet per se iemand van het eigen bedrijf te zijn, maar mag ook een extern persoon zijn. Als E-installatiebedrijf mag je deze rol dus op je nemen voor je klanten. De regels en taken van een installatieverantwoordelijke staan uitgebreid beschreven in de NEN 3140, als onderdeel van de Arbowet.

Alle verantwoordelijkheden op een rij

Veiligheid is een breed begrip. Daarom staat in de NEN 3140 precies wat dit inhoudt. Hier is een installatieverantwoordelijke precies verantwoordelijk voor:

 • De elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen
 • De veiligheid hiervan waarborgen door regelmatig inspecties uit te voeren en gebreken zo snel mogelijk te (laten) herstellen
 • Een toegangsregeling opzetten voor ruimtes met elektrisch gevaar
 • Procedures vastleggen om installaties te bedienen
 • Plannen goedkeuren om werkzaamheden uit te voeren
 • Toestemming geven om werkzaamheden te starten

De taken van een installatieverantwoordelijke

Die verantwoordelijkheden leiden tot een aantal concrete taken. Die bestaan uit 2 delen: informatie en inspectie. Informatie over de elektrische installaties moet namelijk altijd actueel en beschikbaar zijn. Dit zijn enkele voorbeelden van zulke informatie:

 • Gebruiksaanwijzingen
 • Bedieningshandleidingen
 • Montage-instructies
 • Schema’s
 • Tekeningen

Daarnaast verzorgt de installatieverantwoordelijke inspecties. Die bestaan altijd uit een visuele inspectie en uit metingen en proeven. Daarom moet de installatieverantwoordelijke het volgende vastleggen:

 • Welke inspecties hij of zij uitvoert en waarom
 • Welke elektrische installaties of gedeeltes daarvan hij of zij inspecteert en waarom
 • Hoeveel tijd er tussen 2 inspecties zit en de redenen hiervoor
 • Hoe hij of zij een representatieve steekproef uitvoert
 • Wat de meetmethodes en instrumenten zijn die hij of zij tijdens de inspectie gebruikt en waarom. Hierbij houdt de installatieverantwoordelijke rekening met de voorschriften van de fabrikant van de installaties

Tips voor externe installatieverantwoordelijkheid

Ben je van plan om de installatieverantwoordelijkheid op je te nemen voor een of meerdere van je klanten? Houd er dan rekening mee dat je daarmee ook aansprakelijk bent, bijvoorbeeld als er na de inspectie iets misgaat wat leidt tot schade of letsel. Met deze tips voorkom je vervelende situaties in je rol als externe installatieverantwoordelijke:

 • Maak een contract en leg daarin goed vast wat je wel en niet doet en hoe ver je aansprakelijkheid loopt
 • Beschrijf tot in detail de wederzijdse bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden
 • Maak duidelijke afspraken voor welke elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen je verantwoordelijk bent
 • Stel ook eisen aan de gebruikers van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen
 • Leg een toegangsbeleid vast voor ruimtes met elektrisch gevaar
 • Wees betrokken bij het aanwijsbeleid en de periodieke trainingen van de werknemers

VANTHUL helpt met advies en contracten

Wil je weten of externe installatieverantwoordelijkheid een goede stap is voor jouw bedrijf? Of heb je behoefte aan advies over wat je precies in het contract over installatieverantwoordelijkheid moet zetten? Dat zit je goed bij VANTHUL. Wij zijn gespecialiseerd in de elektrotechnische installatiebranche en goed op de hoogte van alle geldende wetten en regels. Daardoor kunnen we je heel specifiek en deskundig adviseren. Bel of mail ons gerust even voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Gerelateerde Artikelen

Share: