We maken gebruik van cookies

Accepteer

3 Trends in de installatiebranche

In onze gesprekken met ondernemers komen vaak de volgende vragen naar voren: Heb ik genoeg mensen in huis om de gevolgen van de klimaatdoelstellingen op te vangen?

Kan ik genoeg geschoolde en gekwalificeerde mensen vinden de klus te klaren? Wat zullen de gevolgen zijn van de ontwikkelingen in de technologie? Hoe houd ik de kwaliteit van de service op peil? Moeten we investeren in opleiding? Wat is de invloed van data analyse op mijn installatiebedrijf?

Dit zijn behoorlijk veel vragen waarop je als installateur niet altijd meteen antwoorden klaar hebt. We nemen je graag mee in enkele trends in de installatiebranche en ontwikkelingen die gaande zijn.

Technologische ontwikkelingen

We staan aan de vooravond van een technologische ontwikkeling in de informatie technologie, of beter gezegd we staan er midden in. De toename van het gebruik van kunstmatige intelligentie zal in de toekomst de werkwijze voor de service monteur sterk veranderen. Zo is het bijvoorbeeld veel efficiënter om de monteur pas op pad te sturen als er echt een storing aan de installatie op treedt. Met behulp van de IT en het toenemende gebruik van sensoren wordt de voorspelbaarheid van storingen groter en het belang van preventief onderhoud verminderd.

De kennis over gedrag van bijvoorbeeld CV-installaties komt door de sensoren ook beschikbaar voor de fabrikanten van die apparaten en stelt hen zo in staat betere producten te produceren die minder storingsgevoelig worden. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op de opleiding van monteurs, maar ik denk ook op de hoeveelheid werk. Minder storingen = minder arbeidsinzet. Daartegenover staat weer de groei van het aantal nieuwbouwwoningen.

Hoe kom ik aan geschoolde medewerkers?

Lokaal en regionaal zijn er initiatieven om de technische beroepen te promoten. Daarnaast helpt het mee als we jongeren die instromen op het VMBO helpen de goede kanten van een beroepsopleiding te ervaren. Op die manier kan de interesse voor een opleiding tot monteur worden gestimuleerd. Eerder heb ik al geschreven over hoe je goede mensen aan je installatiebedrijf kunt binden. Enerzijds helpt het om een betere instroom te bewerkstelligen door interesse te kweken. Anderzijds bevordert een goede werksfeer, je gehoord voelen, goede gereedschappen, etc. het behoud van goede medewerkers. Meedoen aan lokale en regionale promotie initiatieven zet jou als installateur in het zicht.

Gevolgen van de klimaatdoelstellingen

Een andere trend in de installatiebranche: Het klimaatakkoord dat tussen verschillende partijen werd gesloten lijkt voldoende draagvlak te missen en de vraag is in hoeverre het kabinet Rutte erin zal slagen meer draagvlak te verkrijgen. Vast staat wel dat we in de komende jaren massaal van het aardgas zullen gaan. Dit heeft aanzienlijke invloed op de hoeveelheid werk en de beschikbare menskracht in de vorm van monteurs. De transitie heeft ook weer gevolgen voor de kennis en vaardigheden van monteurs. In hoeverre hebben we kennis over de warmtepomp? Wat betekent ombouw naar energie via een brandstofcel? Het op afstand begeleiden van een niet ervaren servicemonteur of selfservice zal ook mede door de technologische ontwikkeling sterk toenemen. Op die manier kun je meer doen met minder mensen aan boord.

VANTHUL houd je graag op de hoogte van de trends in de installatiebranche. De markt ontwikkelt zich snel en als ondernemer is het belangrijk om bij te zijn.

 

Gerelateerde Artikelen

Share: