We maken gebruik van cookies

Accepteer

Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt geheven op de verkoop en levering van goederen en diensten, de prestatie. Op de kosten van aanschaf van een personenauto die zakelijk en privé wordt gebruikt kan de ondernemer de daarop drukkende BTW in aftrek nemen.

Het privégebruiken van de auto van een ondernemer wordt ook gezien als belaste prestatie. Over dit privégebruik moet dan ook omzetbelasting worden berekend en afgedragen. In verband met milieumaatregelen ( CO2 uitstoot) is de bijtelling in de inkomstenbelasting afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto. De staatssecretaris heeft in het voorjaar van 2009 in een aanschrijving bepaald dat de BTW afdracht de hoogte van de bijtelling volgt.

Onlangs heeft de Rechtbank Haarlem geoordeeld dat de staatsecretaris in strijd handelt met het betaalde in de wet en met name in het zogenaamde besluit uitsluiting aftrek. In het betreffende geval stond de rechter toe dat de BTW over privégebruik auto mocht worden berekend over de laagste bijtelling. (14%) De meeste ondernemers geven het privégebruik voor auto’s pas aan bij de laatste aangifte van het jaar. Er zijn ook ondernemers die ervoor kiezen periodiek aangifte te doen.

Ondernemers die hun rechten niet willen verspelen doen er goed aan bezwaar aan te tekenen tegen de aangiften omzetbelasting over de periode januari tot en met juni.

Share: