We maken gebruik van cookies

Accepteer

Oproepkrachten door de Hoge Raad verder beschermd

De afgelopen tijd zijn oproepkrachten en met name de bescherming van deze werknemers veel in het nieuws geweest. In het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers is een wijziging in de wetgeving omtrent deze werknemers voorgesteld en deze zal in wetgeving omgezet gaan worden. De Hoge Raad lijkt vooruitlopend op deze wetgeving de oproepkrachten (al) meer in bescherming te nemen zoals te lezen is in haar arrest van 3 mei jl. In dit arrest ging het om een taximedewerker die meerdere ritten met scholieren per dag uitoefende en een nulurencontract had. Met deze werknemer was geen duidelijk werkpatroon of rooster afgesproken, maar er werden meerdere taxiritten per dag door de werknemer verricht (vaak aan het einde en begin van de dag).

In de wet is een wettelijk minimum opgenomen waarop een oproepkracht waarmee geen duidelijk werkpatroon afgesproken is, sowieso aanspraak op loon maakt, namelijk drie uur. Dit is de werkgever ook verschuldigd als er minder gewerkt is. Voor de eerste rit kreeg de taximedewerkster inderdaad de drie uur uitbetaald. Voor de andere rit kreeg zij alleen haar uren uitbetaald, ook als dit minder dan drie uur was. De werknemer eiste van de werkgever ook voor de tweede oproep aan het einde van de dag met terugwerkende kracht over een fors aantal jaren uitbetaling van achterstallig loon, zij vond namelijk dat ook voor de tweede oproep loon uitbetaald moest worden van minimaal drie uur. De werkgever was het hier niet mee eens, omdat de werknemer dan meer betaald kreeg dan zij daadwerkelijk gewerkt had.

De Hoge Raad stelt de werknemer in het gelijk. Kort gezegd komt haar redenering er op neer, dat de bedoeling van de wetgever geweest is de werknemer te beschermen en de werkgever te dwingen het werk zodanig in te richten dat de werknemer niet meerdere malen per dag voor telkens een korte periode wordt opgeroepen.

Het is dus zaak met oproepkrachten duidelijke werkpatronen overeen te komen, om te voorkomen dat er meer loon betaald moet worden dan daadwerkelijk gewerkt is. Wilt u hierover verder praten of heeft u vragen? Neem contact op met ons kantoor in Woerden of in Wilnis. Het telefoonnummer is 0297 – 23 17 17 en vraag naar Gerard van’t Hul. U kunt ook een email sturen naar Gerard@vanthul.nl

Share: