We maken gebruik van cookies

Accepteer

Pensioenstelsel: Wat zijn de gevolgen van het nieuwe pensioenplan?

Grote kans dat u alleen al bij het lezen van het woord pensioen direct afhaakt. Voor veel ondernemers is pensioen abstracte materie, waar ze zich pas mee gaan bezighouden als de pensioendatum nadert. En die wordt toch steeds opgeschoven?
Toch is het verstandig om u al bijtijds in het pensioenstelsel te verdiepen, omdat de gevolgen straks kunnen afhangen van beslissingen die u nú neemt.

Wat het niet overzichtelijker maakt, is dat de spelregels bij deze wedstrijd regelmatig worden aangepast terwijl de wedstrijd nog gaande is. Dat lijkt ook nu weer te gebeuren.

Want uit een uitgelekt conceptpensioenakkoord, waarover werkgevers en vakbonden het na drie jaar eindeloos sleutelen eens werden, blijken nieuwe hervormingen van ons pensioenstelsel, die –zo lijkt het – de minister maar te slikken heeft, omdat de sociale partners al akkoord zijn. Het gaat om drie belangrijke punten.

Verhoging pensioenleeftijd afgeremd

De sociale partners willen de pensioengerechtigde leeftijd, die nu op 66 jaar ligt, bevriezen tot en met 2020. Daarna mag hij stapsgewijs verder stijgen naar 67 jaar in 2025, in plaats van in 2021. Daarna moet de AOW-leeftijd niet meer een-op-een met de levensverwachting stijgen.

Gegarandeerd pensioen op de helling

In het huidige pensioenstelsel hebben de meeste werknemers een ‘vast’ pensioen; elke euro pensioenpremie die zij betalen levert een bepaald aantal euro’s pensioenuitkering op als zij met pensioen zijn. In het nieuwe akkoord wordt deze koppeling losgelaten. Werkgevers mogen overstappen naar een pensioenregeling, waarbij voor werknemers onduidelijk is hoeveel pensioen zij opbouwen, omdat dit volledig afhankelijk wordt van de beleggingsresultaten van het pensioenfonds.

Verplicht pensioen voor zzp’ers

Als het aan de sociale partners ligt, zullen ook zelfstandigen onder het verplichte pensioen moeten gaan vallen. Zeker is dit nog niet, maar hoewel werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakbonden ontkennen dat de uitgelekte tekst al de status van ‘akkoord’ heeft, wordt niet ontkend dat dit voornemen op de onderhandelingstafel ligt.

Wordt vervolgd…

Gaat het nieuwe pensioenplan het halen? Kabinet en Tweede Kamer hebben het laatste woord, maar zonder medewerking van de sociale partners wordt een hervorming van het pensioenstelsel een lastige kwestie; immers werkgevers en vakbonden zijn de baas bij de pensioenfondsen. Als de plannen naar de vuilnisbak gaan, is drie jaar onderhandelen voor een nieuw akkoord ook voor niets geweest. In veel commentaren klinkt dan ook de verwachting door dat de minister deze pil zal moeten slikken.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?

Dat betekent dat u zich als ondernemer zult moeten afvragen wat dit nieuwe stelsel voor u gaat betekenen. Want dat er flinke wijzigingen op til zijn is duidelijk.

Wilt u weten hoe wij u kunnen begeleiden bij het aanpassen van uw pensioenconstructie? Neem dan contact met mij op via tel. 0297 – 23 17 17 of j.samsom@vanthul.nl

Lees ook Pensioenopbouw wordt aangepast

Share: