We maken gebruik van cookies

Accepteer

Aan de slag met het programma rendementsverbetering voor ondernemers in de installatiebranche

Het beheersen van de (in)directe bedrijfskosten vinden veel ondernemers in de installatiebranche zeer wenselijk, maar hoe doe je dat nou? Vaak gaat er toch meer geld uit dan dat je in eerste instantie denkt.

Casus

Onlangs zijn wij voor één van onze klanten het traject ‘rendementsverbetering’ gestart. Zij gaven aan hier moeite mee te hebben hoe je dat effectief doet. Zij hebben contact met ons opgenomen en met elkaar is besloten om met dit programma te starten. In deze case gaat het om een stel dat samenwerkt voor de BV van de man. Hij beheert de technische kant, zij meer de administratieve kant. De administratie was al redelijk geautomatiseerd en die leverde betrouwbare informatie op. Echter hadden zij niet het gevoel grip te hebben op de zaak

Jaarplanning en controle

Samen met deze ondernemers hebben we een jaarplanning opgezet. Het opzetten van zo’n planning geeft al snel inzicht in de kosten. Bij het doorlopen van de kostenrekeningen liepen we er tegenaan dat zij niet erg kostenbewust waren. Alleen al door de kosten samen met hen door te nemen en vooral ook door de kosten meer taakstellend te begroten werden zij zich kostenbewust. Het jaarplan heeft ze gereedschap in handen gegeven prioriteiten te stellen.

Verantwoordelijk

Verder spraken wij af dat de mannelijke ondernemer meer verantwoordelijk werd voor de meer operationele kosten en zij voor de meer algemene kosten. Zij werden ieder daardoor eindverantwoordelijke voor een deel van de kosten. Iedere maand bespraken wij de voortgang van hun inspanningen en de uitkomst ervan in het resultaat. Tussentijds hadden zij ook alle mogelijkheid om met ons contact te zoeken, vragen te stellen enz. En daar werd goed gebruik van gemaakt.

Kostenbesparingen inkoop

Voor de inkopen hebben we meneer in contact gebracht met een relatie van ons die inkopen kan organiseren en o.a. ook de factuurcontrole voor zijn rekening neemt. De inkoopkosten van materialen konden zo meer dan 6% dalen. Bij een omzet van € 1.200.000 werd de winst al gauw € 72.000 hoger.

20% best presterende installatiebedrijven

Dit stel behoorden binnen twee jaar tot de best presterende installatiebedrijven met een winst van meer dan 20% van de omzet. Al met al een goede stap in de richting van financiële vrijheid.

Begeleiding van ondernemers op dit niveau behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Samen met de ondernemer gaan we aan de slag met zijn of haar wensen en dat kan van alles zijn: meer geldreserves, inzicht en overzicht, goedkoper geld lenen, duidelijkheid binnen de organisatie, soepele vermogensoverdracht, enz. Het is ons werk om de juiste diensten te bieden en wanneer nodig experts in te schakelen die bij dit proces kunnen helpen.

Gerelateerde Artikelen

Share: