We maken gebruik van cookies

Accepteer

Behaal meer rendement met VANTHUL

Wil je het rendement jouw elektrotechnische installatiebedrijf verbeteren? Laat ons je dan bijstaan. Dan beschik je naast een accountant ook over een bedrijfsadviseur met uitgebreide kennis over het MKB. Wij analyseren jouw onderneming op basis van de benchmarks en best practices uit de installatiebranche, we identificeren de kansen én de mogelijke verbeteringen.

Vrijblijvend advies

Wil je het rendement jouw installatiebedrijf verbeteren? Laat ons je dan bijstaan. Dan beschik je naast een accountant ook over een bedrijfsadviseur met uitgebreide kennis over het MKB. Wij analyseren jouw onderneming op basis van de benchmarks en best practices uit de installatiebranche, we identificeren de kansen én de mogelijke verbeteringen.

Wij zijn jouw backoffice

Daarnaast staan we je bij op financieel en administratief gebied, waarbij we in feite fungeren als jouw backoffice. Van het ondersteunen van jouw HRM-afdeling, het stroomlijnen van jouw inkoopmanagement tot een second opinion over investeringen en kredieten; VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants staat voor je klaar.

Snel een beter rendement

Om snel besparingen en kansen te realiseren, maken we gebruik van onze uitgebreide kennis van het MKB en van het Management Kompas Systeem (MKS), dat je inzicht biedt om efficiënter te kunnen werken en de prestaties te verbeteren. Het systeem meet vier cruciale punten die het resultaat van jouw bedrijfsvoering bepalen: productiviteit, commercie, capaciteit en kosten. Daarmee verschaffen we je inzicht in de stand van zaken van jouw onderneming op de korte en lange termijn.

Ons uiteindelijke doel? Zo snel mogelijk een beter rendement en continuïteit voor jouw onderneming!

VANTHUL: meer dan een accountantskantoor

Accountancy is wat ons betreft meer dan het maken van een jaarrekening. Het gaat om het inzicht dat daaruit voortvloeit. Wat zeggen jouw kwartaal- of maandrapportages over het lopende jaar en hoe interpreteren we die voor de toekomst? Wij maken van cijfers informatie en zorgen voor sturingsinformatie waarmee je jouw onderneming verbetert.

Prognoses en inzichten

Tussentijdse koerswijziging van jouw onderneming? Een andere ondernemingsvorm? Wij staan voor je klaar met een prognose die inzicht geeft in de effecten van jouw nieuwe koers – bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor de belastingdruk. Willen jouw bank, aandeelhouders of andere stakeholders periodiek weten hoe jouw onderneming ervoor staat? Wij zorgen voor adequate informatie.

Aanvullende ondersteuning? Zo geregeld en helemaal op maat

Soms is er behoefte aan andere, specifieke ondersteuning. Bijvoorbeeld op administratief gebied, bij  bedrijfsovernames of -beëindiging, of bij een wijziging van jouw ondernemingsvorm.

Hiervoor schakel je ons eenvoudig en snel in. Flexibel en betrouwbaar. Welke ondersteuning je van ons gebruikt, kies je zelf. Van full service accountantsdiensten tot een specialist om jouw huidige accountant op deelgebieden aan te vullen. Schakel je ons in op meerdere terreinen, dan levert dat altijd synergievoordelen op voor jouw onderneming.

Regelmatig persoonlijk contact

Om jezelf en jouw onderneming goed te leren kennen en te begrijpen, vinden wij bij VANTHUL regelmatig persoonlijk contact belangrijk. Op deze manier weten we wat er bij je leeft en hoe jouw onderneming draait. Zo kunnen we optimaal anticiperen en adviseren.

Contact

U kunt bij ons terecht voor: