We maken gebruik van cookies

Accepteer

Het belang van een goede kasstroom

Met een goed georganiseerd kasstroombeheer (of in het Engels: cashflow management) optimaliseer je de geldstromen van en naar jouw installatiebedrijf. Kasstroom speelt een cruciale rol in het voortbestaan van ondernemingen. Een goede omzet kan – zonder voldoende kasstroom – alsnog leiden tot de noodzaak van aanvullende financiering, of zelfs beëindiging van de activiteiten. Terwijl bedrijven die wél een goede kasstroom hebben, probleemloos hun kosten en salarissen kunnen betalen. Er is een aantal manieren om de kasstromen te verbeteren. VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants helpt je daarbij.

Cash is King

Het verbeteren van de kasstroom leidt tot een hoger rendement. Je kunt je focussen op winst, maar als debiteuren niet (tijdig) betalen, komt het met jouw rendement niet goed. Beter is het daarom om te sturen op de kasstroom van inkomende en uitgaande facturen. Wie maximaal gebruik maakt van de betalingsruimte die leveranciers bieden en anderzijds zijn debiteuren strikt aan hun betalingstermijn houdt, levert zelf een actieve bijdrage aan een positieve kasstroom en een beter rendement. Meer lezen over andere manieren om jouw rendement te verbeteren, klik hier.

Verminder de uitgaande kasstroom

Een snelle manieren om de netto kasstroom (het verschil tussen inkomend en uitgaand geld in een bepaalde periode) te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die het bedrijf uitstroomt te verminderen. Wil een leverancier binnen 30 dagen betaald krijgen, betaal dan niet onnodig vroeg, maar gebruik de gehele betalingstermijn. Als je een goede relatie met de leveranciers hebt, kun je zelfs onderhandelen over langere betalingstermijnen. We adviseren wel om je altijd te houden aan de betalingstermijnen. Laat betalen zorgt voor een slechte relatie en negatieve financiële PR. Mogelijk kan het verkorten van de betaaltermijn zorgen voor aanvullende kortingen die een hoger rendement opleveren dan op de spaarrekening bij de bank.

… en vergroot de inkomende kasstroom

Heeft jouw installatiebedrijf moeite de financiële verplichtingen na te komen, of heb je om een andere reden meer liquiditeit nodig, probeer dan de inkomende kasstromen te vergroten, bijvoorbeeld door de verkoop van activa. Ook een rekening-courantkrediet kan helpen om jouw financiële zekerheid te verbeteren.

Hoe lang staan jullie facturen uit?

De sleutel tot beter cashflowmanagement is het verbeteren van de Days Sales Outstanding (DSO), oftewel de gemiddelde tijd tussen het verzenden en betaald krijgen van de facturen. Een lage DSO verbetert niet alleen de kasstroom en liquiditeit, maar het wordt ook gebruikt om de operationele efficiency van de onderneming te meten. Een goede DSO is daardoor aantrekkelijker voor banken, kredietverstrekkers en investeerders. Zorg voor betalingsvoorwaarden op maat voor de klanten en stroomlijn het innen van rekeningen. Jaag achter openstaande facturen aan vanaf de dag waarop ze betaald hadden moeten zijn. Het werken met digitale facturen en een geautomatiseerd facturatiesysteem kan betalingen ook versnellen. VANTHUL staat jouw onderneming bij bij het opzetten van een doeltreffend incassosysteem.

Check jouw klanten

Vooral MKB-ondernemingen zijn kwetsbaar voor langdurig openstaande facturen. De beste manier om betalingsachterstanden te voorkomen is om klanten en potentiële klanten te screenen op kredietwaardigheid. Bijvoorbeeld door informatie op te vragen bij een kredietinformatiebureau als Graydon. Hou het betaalgedrag van de klanten goed in de gaten. Te laat betalen kan duiden op de eerste signalen van een slechte liquiditeitspositie. En hoe aantrekkelijk een klant of prospect ook mag lijken, als zijn betalingscultuur de stabiliteit van het bedrijf kan aantasten, moet je je afvragen of je er zaken mee wilt doen.

Forecasting: de weersverwachting van de inkomsten en uitgaven

Door een effectieve forecasting te maken, kun je een aantal kasstroom problemen voorkomen. Het voorsorteren op cyclische of seizoensgebonden veranderingen in de inkomsten en uitgaven van de onderneming helpt om een nauwkeurigere financiële begroting voor de komende jaren op te stellen.

Ons advies: maak een forecast van de komende 12 maanden en monitor deze vervolgens wekelijks.

Benieuwd wat VANTHUL adviseurs – fiscalisten – accountants voor jouw installatiebedrijf kan? Neem contact met ons op voor een kennismaking.

Kennismaken

Gerelateerde Artikelen