We maken gebruik van cookies

Accepteer

Prognose bijstellen? Stel KPI’s op!

Hoe staat het met uw prognose?

Het boekjaar 2018 is alweer bijna halverwege. Tijd om de tussenbalans op te maken. Hoe draait uw onderneming? Gaat u de prognose halen? Waarom niet? Wat wordt er wel gehaald?

In de praktijk blijkt het vaak knap lastig om zodanig grip te krijgen op de processen in uw onderneming, dat u sneller in staat bent bij te sturen om een optimaal resultaat te behalen.

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI)

Veel van onze klanten in het MKB hebben baat bij KPI’s, een operationeel instrument om de prestaties van een onderneming te monitoren.

KPI staat voor Kritieke Prestatie-Indicatoren (in managementjargon ook wel aangeduid als Key Performance Indicators). Het systeem houdt dagelijks, wekelijks en/of maandelijks een vinger aan de pols om te kijken of uw operationele prestaties nog in lijn liggen met uw operationele doelstellingen. Daarmee kunt u eenvoudig vaststellen of uw doelstellingen, bij gelijk presteren, gehaald gaan worden. En kunt u tijdig de prognose bijstellen.

Houd het eenvoudig

Welke KPI’s voor uw onderneming relevant zijn, hangt van uw bedrijf en processen af. U kunt een hele waslijst aan KPI’s opstellen om te monitoren, maar drie tot zes goed geformuleerde KPI’s blijven beter hangen bij uzelf en uw medewerkers. Blijf dicht bij het primaire proces van inkoop, productie en levering tot en met de klant.

Van doelstelling naar KPI

Een (operationele) doelstelling vormt altijd de grondslag van een KPI. Wanneer de doelstelling is geformuleerd worden er één of meerdere KPI’s aan gekoppeld. Voor het stellen van duidelijke doelen (en dus ook voor het bepalen van een KPI) is het slim om het SMART-principe te volgen.

Specifiek: duidelijk, eenduidig en begrijpelijk geformuleerd. Zo voorkomt u misverstanden over het te bereiken doel.

Meetbaar: benodigde gegevens zijn en blijven beschikbaar en ook tussentijds is het behaalde resultaat inzichtelijk.

Acceptabel: het gestelde doel dient acceptabel te zijn voor het management en de organisatie om commitment te bereiken

Realiseerbaar/Realistisch: als doel een omzetstijging van 15% stellen en vervolgens vestigingen sluiten? Dat gaat niet samen.

Tijdsgebonden: kies een afgebakende tijdsperiode met een duidelijk begin- en eindpunt.

Door deze criteria te gebruiken voor het stellen van doelen en de bijbehorende KPI ziet u in een oogopslag of er verbetering is opgetreden bij deze KPI. Afwijkingen worden direct duidelijk en er kan meteen actie worden ondernomen.

Kenmerken van KPI’s

Behalve aan de SMART-criteria voldoen goed gedefinieerde KPI’s voldoet aan nog meer kenmerken. Zo zijn ze periodiek meetbaar (per uur/dag/week/maand), toekomstgericht (gericht op doelstelling) en beïnvloeden ze direct het resultaat van de organisatie.

Belangrijk om u te realiseren is, dat KPI’s weliswaar worden vastgesteld door het management of de directie, maar dat ze beïnvloedbaar moeten zijn voor iedereen binnen de organisatie. Wanneer prestaties namelijk niét te beïnvloeden zijn door medewerkers die het verschil maken, heeft het geen zin om ze te tonen. Ze kunnen dan immers het resultaat toch niet verbeteren.

KPI’s zijn een instrument voor sturing, niet voor verantwoording; het doel is vooral om trends zichtbaar te maken ten behoeve van verbeteringen.

Bedenk bovendien dat het makkelijker is om een target in meerdere stappen te behalen dan in één keer te grote stappen te willen zetten.

Bij Van ’t Hul adviseurs – fiscalisten – accountants hebben we uitgebreide ervaring met het toepassen van KPI’s in ondernemingen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit gebied? Neem dan contact met mij op via tel. 0297 – 23 17 17 of g.vanthul@vanthul.nl

Lees ook Benchmarks en KPI’s voor de groei van uw bedrijf

Share: