We maken gebruik van cookies

Accepteer

R&D aftrek

Innovatieve bedrijven opgelet! Innovatie blijft een belangrijk onderwerp. Staatssecretaris Weekers van financiën heeft mede namens minister Verhagen van economische zaken een toevoeging op de, met Prinsjesdag gepresenteerde, belastingplannen 2012 gedaan. Bedrijven kunnen volgend jaar gebruik maken van een nieuwe regeling, genaamd Research & Development aftrek. De aftrek komt er in het kort op neer dat er op alle uitgaven voor de ontwikkeling van nieuwe producten en software een extra belastingvoordeel van 10% kan worden genoten.

Het gaat hierbij om alle kosten die gemaakt worden, met uitzondering van de loonkosten. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de oude situatie. In de oude situatie was het alleen mogelijk om voor de loonkosten een belastingkorting aan te vragen, de zogenaamde WBSO-regeling. Bij veel innovaties wordt gebruik gemaakt van ingehuurde krachten (zzp’ers) of partner ondernemingen. Met de nieuwe R&D aftrek regeling zal ook voor deze kosten aftrek mogelijk zijn.

Van belang blijft, net als bij de huidige WBSO regeling, dat het om technisch nieuwe ontwikkelingen gaat. Dit wordt bepaald door het Agentschap Nederland. Pas na aanvraag van de R&D aftrek en toekenning door het Agentschap NL kan gebruik worden gemaakt van deze Research & Development aftrek.

Wilt u een goed gesprek over de toepassing van deze R&D aftrek? Neem dan contact op met Gerd van ’t Hul.

Share: