We maken gebruik van cookies

Accepteer

Schattingsverplichting VPB vervalt met ingang van 2011

Als bedrijf heeft u te maken met de schattingsverplichting voor de vennootschapsbelasting (VPB). Met ingang van 2011 is de schattingsverplichting voor de VPB, om binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar de schatting in te dienen, vervallen.

De belastingdienst participeert hiermee op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. In het najaar 2011 kijkt de belastingdienst wel of het ontbreken van een voorlopige aanslag VPB op basis van historische gegevens terecht is. Is de fluctuatie te groot ten opzichte van voorgaande jaren? Dan zal de belastingdienst alsnog een verzoek doen tot het aanleveren van een schatting.

Ondernemers die de voorlopige aanslag VPB 2011 willen aanvragen of aanpassen kunnen vanaf half april 2011 een elektronisch wijzigingsverzoek indienen.

Heeft u als ondernemer op dit moment een te hoge/te lage voorlopige aanslag VPB 2011 ontvangen? Wijziging hiervan is op dit moment schriftelijk mogelijk door het formulier te downloaden van de belastingdienst. www.Belastingdienst.nl

Bij een te hoge opgelegde voorlopige aanslag, heeft u als ondernemer ook de mogelijkheid om een vormvrij bezwaarschrift in te dienen. Daarbij bestaat de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor het bestreden bedrag. Dit kan interessant zijn vanwege het feit dat er voor half april al twee termijnen voldaan moeten zijn.

Heeft u nog vragen over deze regeling of andere fiscale zaken, bel gerust met Van ’t Hul Accountants en Belastingadviseurs, 0297- 23 17 17 of stuur een email naar wilnis@vanthul.nl

Share: