We maken gebruik van cookies

Accepteer

(Schijn)zelfstandigheid in de Mondzorg

Afgelopen week is er duidelijkheid gekomen over ZZP-ers in de zorg en de bijbehorende VAR-verklaringen, naar aanleiding van Kamervragen die waren gesteld. Het kabinet hecht sterk aan de bestrijding van schijnzelfstandigheid. Het is gebleken dat ook in de zorg nog steeds zzp-constructies voorkomen die niet aan de regelgeving voldoen. Hierop wordt door de Belastingdienst, net zoals in alle andere sectoren, gehandhaafd.

Toetsing en handhaving geschieden op basis van de wet- en regelgeving, de jurisprudentie en de daaruit ontwikkelde beleidsregels. De VAR geeft een oordeel vooraf over de wijze waarop en de condities waaronder naar verwachting de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

In de praktijk blijkt het bij de VAR-aanvraag gepresenteerde feitencomplex regelmatig af te wijken van het daadwerkelijke feitencomplex. De VAR brengt dus maar een beperkte zekerheid met zich mee. Als de vlag de lading niet dekt, kan de VAR worden herzien en zullen de ten onrechte genoten faciliteiten in de inkomstenbelasting moeten worden teruggedraaid.

De koffie staat klaar op een van onze locaties in Wilnis of in Woerden, dus bel gerust voor een vrijblijvend gesprek 0297- 23 17 17. Kijk op www.vanthul.nl/mondzorg

Share: