We maken gebruik van cookies

Accepteer

Sectorpremie WW 2013

In de staatscourant van 9 november 2012 zijn de sectorpremeis voor 2013 gepubliceerd. Hierin staat dat de premies voor de meeste sectoren omhoog gaan. Uitzendondernemingen die geen eigenrisicodrager zijn voor de ziektewet, gaan 3% meer sectorpremie gaan betalen in 2013. De sectorpremie wordt aangepast aan de werkeloosheidsontwikkelingen. Voor 2013 betekent dit het volgende: Besluit tot Goedkeuring premiepercentage. Hierbij komt nog wel de werkgeversbijdrage kinderopvang. In 2012 was dit 0,5%. Voor 2013 is deze nog niet vastgesteld.

Ondernemingen dragen WW-premie af. Deze is bedoeld om de Werkeloosheidswet (WW) te financieren. Deze premie gaat voor een deel naar het sectorfonds. De sectorpremie die u betaalt, is afhankelijk van het werkeloosheidsrisico in uw sector.

Voor de sectoren bouwbedrijf, culturele instelling, horeca, schildersbedrijf en agrarisch bedrijf zijn er twee premiepercentages vastgesteld. In deze sectoren zit namelijk een
seizoenswerkeloosheid, u gebruikt dan het hoge percentage. U mag namelijk het
lage percentage toepassen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Als ondernemer kunt u kiezen om op te treden als eigenrisicodrager voor de ziektewet. U betaalt dan lagere sectorpremie, met het gevolg dat u het loon moet doorbetalen bij zieke oproepkrachten, tijdelijke werknemers uitzendkrachten en stagiaires.

Heeft u nog vragen, kom dan gerust langs op ons kantoor in Wilnis of in Woerden. De koffie staat klaar, bel voor afspraak 0297- 23 17 17 of stuur een email wilnis@vanthul.nl

Lees hier het gehele bericht

Share: