We maken gebruik van cookies

Accepteer

Voordelen en nadelen van arbeidsongeschikte werknemers

Het arbeidsongeschikt worden van een werknemer brengt nogal wat rompslomp mee voor de werkgever. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor een installatiebedrijf doordat de werkgever voor een bepaalde periode verantwoordelijk is voor de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Uiteraard kun je je tegen de meeste risico’s verzekeren.

Echter heeft de overheid ook een systeem ontwikkeld waarbij de werkgever wordt gesteund in het in dienst nemen of houden van arbeidsongeschikte werknemers. Hiervoor zijn een aantal subsidies en heffingskortingen in het leven geroepen. Hieronder vind je een weergave van een groot aantal van de mogelijkheden die voor jou van belang zouden kunnen zijn.

Arbeidsongeschiktheid

Indien je een werknemer in dienst hebt die ziek wordt moet je 104 weken het loon doorbetalen. Hierna zal de werknemer mogelijk een WIA-uitkering ontvangen.

De werknemer zal de WIA-uitkering ontvangen via het UWV. Je betaalt namelijk premie voor de WIA. Dit is verwerkt in de premie Werkhervattingskas die je maandelijks via jouw aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst betaalt. Ieder jaar in de maand november/december voor het komende jaar, ontvang je van de Belastingdienst een beschikking van deze premie.

Indien je werknemer na 104 weken ziekte een WIA-uitkering ontvangt, zal de gedifferentieerde premie na 2 jaar verhoogd worden voor de duur van 10 jaar. Overigens is dit alleen het geval als je werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard door het UWV.

Eigenrisicodrager WGA

Je kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dit kan op dit moment alleen voor het component ‘vaste’ medewerkers. Dit kan 2 maal per jaar, op 1 januari en 1 juli. Een aanvraag om eigenrisicodrager te worden doe je bij de Belastingdienst uiterlijk 13 weken voor de beoogde ingangsdatum.

Je moet hiervoor wel aan voorwaarden voldoen.

Indien je hiervoor kiest en jouw werknemer komt na 104 weken ziekte in de uitkeringssituatie terecht, moet je als werkgever 10 jaar lang de uitkering aan de werknemer betalen.

Ook ben je verantwoordelijk voor de kosten van de re-integratie en de controle op de re-integratie inspanningen van jouw werknemer.

Premiekorting oudere werknemers

Neem je in 2016 een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en die direct voor indiensttreding een arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkloosheidsuitkering, nabestaandenuitkering, inkomensondersteuning Wet Wajong of bijstandsuitkering ontving? Dan heb je recht op een premiekorting van € 7.000 per jaar bij een dienstverband van 36 uur per week. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de premiekorting evenredig minder. Je kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar.

Je moet wel kunnen bewijzen dat de werknemer vanuit een uitkeringssituatie in dienst is getreden.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers

Voor arbeidsgehandicapte werknemers die al bij je in dienst zijn of die je in dienst neemt kun je recht hebben op de premiekorting.

Als je een werknemer in dienst hebt die recht heeft op een WIA-uitkering en hij geheel of gedeeltelijk zijn werk hervat, kun je de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal 1 jaar.

De premiekorting kun je ook toepassen als je een werknemer in dienst neemt waarbij direct voorafgaand aan het dienstverband sprake is van een van de vele erkende situaties.

In de betreffende situaties kun je de premiekorting maximaal 3 jaar toepassen vanaf het moment dat je de werknemer in dienst neemt.

Je mag jou werknemer als hij 2 maanden in dienst is vragen of hij een ziekte of handicap heeft. Je werknemer is dan verplicht om openheid van zaken te geven.

De premiekorting wordt toegepast in de aangifte loonheffingen op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf.

Jonggehandicaptenkorting

Werknemers die voor hun 17e verjaardag gehandicapt of langdurig ziek zijn ontvangen een Wajong-uitkering. Als een werknemer met een Wajong–uitkering ziek wordt, betaalt het UWV over maximaal 104 weken de Ziektewet-uitkering aan je uit.

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een extra premiekorting van € 1.360 per jaar.

Subsidie aanpassing werkplek

Het is mogelijk om subsidie te ontvangen van het UWV voor aanpassingen aan de werkplek van de werknemer met een ziekte of handicap. Dit kan als de werknemer een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden heeft.

Bovenstaande zijn de meest voorkomende gevallen, mogelijk hen je toch nog een uitzonderingssituatie. Voor vragen over bovenstaande en over de uitzonderingen kun je contact met mij opnemen.

Share: