We maken gebruik van cookies

Accepteer

Waarom vrouwen betere ondernemers zijn dan mannen

Tijdens netwerkbijeenkomsten voor ondernemers valt regelmatig de vraag: zijn vrouwen betere ondernemers dan mannen? Kijkend naar de MKB-bedrijven die wij adviseren zou ik niet direct durven stellen dat vrouwelijke ondernemers beter of slechter zijn. Want beoordeel je puur de kwaliteit van het ondernemerschap, dan zijn er eigenlijk geen verschillen. Vrouwen en mannen presteren gelijk op gebieden als marketing, personeelszaken, huisvesting, verzekeringen en belastingen. Is er dus geen verschil? Nou, wel degelijk!

Een derde van alle ondernemers is vrouw

Slechts een derde van alle ondernemers is vrouw. Dan is dus ook een derde van alle failliete ondernemers vrouw, zou je denken. Mis! Slechts 18 procent van hen is vrouw. Zouden vrouwen het dus tòch beter doen? Laten we dat eens nuanceren.

Beter voorbereid

Vrouwen nemen weinig risico en bereiden zich goed voor op een eventuele start van een onderneming. Pas als ze bijna zeker zijn van de kans van slagen, wagen ze de stap naar het ondernemerschap. Startende mannen willen diep in hun hart niets liever dan volgende maand aan de top van een groot bedrijf staan, met een dikke leasebak voor de deur als visitekaartje voor de nieuwe onderneming. Vrouwen stellen zich over het algemeen wat terughoudender op en cijfers van de Kamer van Koophandel tonen aan dat als vrouwen eenmaal een onderneming hebben, ze ook succesvoller zijn en minder snel failliet gaan. Een goede voorbereiding is dus meestal het halve werk.

Realistischer

Mannen willen bij het starten van een bedrijf al zo snel mogelijk groeien om status te verwerven. Ze denken ook vaker een gat in de markt te zien als het om nieuwe producten of diensten gaat. Vrouwen starten vaak een bedrijf omdat ze het leuk vinden en om wat extra’s te verdienen. Ze gaan daarbij realistischer te werk en wegen voor- en nadelen goed af. Natuurlijk is elke ondernemer enthousiast over een nieuw idee, maar vrouwen doen beter onderzoek naar de haalbaarheid van hun ideeën.

Kennis en ervaring

Startende mannen kiezen makkelijk voor een sector waar ze nog helemaal geen kennis of ervaring in hebben. Die gaan ervan uit dat ze het vak wel in de praktijk zullen leren. Vrouwen nemen in dit opzicht minder risico en zorgen dat ze voldoende kennis en ervaring bezitten over de branche waarin ze ondernemen.

Op de basis richten

Waar mannen gemiddeld een startkapitaal van 47.000 euro lenen om een bedrijf te starten, lenen vrouwen gemiddeld 8.000 euro minder. Ze geven minder geld uit aan een auto en een bedrijfspand, richten zich in de beginfase van hun onderneming vooral op de basis en overwegen goed of iets het wel waard is.

Bescheidener doelstellingen

Ook de stijl van ondernemen verschilt bij mannen en vrouwen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen een eigen bedrijf beginnen met bescheidener doelstellingen dan mannen. De reden hiervan is dat vrouwelijke ondernemers het ondernemen vaak combineren met het opvoeden van kinderen. Qua managementstijl voelen vrouwelijke ondernemers vaak minder voor een autoritaire benadering dan hun mannelijke collega’s, waardoor ze meer draagvlak krijgen voor hun zakelijke beslissingen. Vrouwen zijn daarnaast empathischer en beter in het communiceren met hun (fulltime)personeel. Ruim 80% van de vrouwelijke ondernemers is aangesloten bij een of meerdere netwerken, waar ze het vanwege hun communicatievaardigheden vaak beter doen dan mannen.

Waarom niet meer vrouwelijke ondernemers?

Als vrouwelijke ondernemers het op een aantal punten beter doen dan mannelijke ondernemers, hoe komt het dan dat er niet meer vrouwelijke ondernemers zijn? Vrouwen beginnen minder vaak een eigen bedrijf dan mannen en zoeken meer de balans met hun thuissituatie. Volgens onderzoekers van de Duitse universiteit van Wuppertal durven vrouwen weinig risico’s te nemen en hebben ze weinig competitiedrang. Maar er is een kentering gaande: in 2016 waren er voor het eerst meer vrouwelijke (52%) dan mannelijke starters.

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

Herkent u zich als mannelijke of vrouwelijke ondernemer in bovenstaande karakteristieken? Een regionaal business magazine deed het onlangs af met het aloude ‘Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus’. Maar waar het natuurlijk om gaat is dat mannelijke en vrouwelijke ondernemers elkaar prima kunnen vinden in een optimale samenwerking. En dat we niet blijven focussen op de verschillen, maar juist op het bereiken van synergie van de afzonderlijke delen. Dan gebeuren er mooie dingen!

Bij VANTHUL adviseurs fiscalisten adviseurs staan we graag mannelijke én vrouwelijke ondernemers met raad en daad bij. Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met mij op via tel. 0297 – 23 17 17 of gj.vanthul@vanthul.nl

Lees ook Inrichting salarisstructuur: Voorkom onrust en behoud het overzicht!

Share: