Hoe kom je tot de juiste waarde van jouw onderneming?

De prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt. Zo merkte een collega van mij bij een opmerking van een mogelijke koper van de onderneming van een van mijn klanten.

Maar wat is nou eigenlijk de waarde van je installatiebedrijf? Is dat niet wat de gek ervoor geeft? Kan ik zelf invloed uitoefenen op de uitkomst van die waarde en hoe dan? Gemakkelijk is het misschien allemaal niet, maar op tijd beginnen na te denken over de bedrijfsopvolging helpt mee aan scheppen van waarde.

 

Hoe bereid ik de bedrijfsoverdracht het beste voor?

Hoe minder de onderneming afhankelijk is van “de vent” hoe beter de uitkomst van waarde wordt. Begin dan ook met het neerzetten van een organisatie. Wat zijn de hoofdtaken van de ondernemer?

  • Zorgen dat er werk komt
  • Ervoor zorgen dat anderen dat werk uitvoeren

Het gaat er vooral om dat de ondernemer zich laat zien waar hij moet worden gezien. Dat kan zijn door het opbouwen van een persoonlijk netwerk, gevonden worden op social media, etc.

Door niet zelf te gaan werken in de onderneming, maar aan de onderneming schept de ondernemer, al dan niet actief in de installatiebranche, waarde voor de toekomst. Zelf meewerkend voorman zijn “stinks of effort” zoals ik eens las in een boek van een bedrijfskundige. Kortom creëer zo snel mogelijk een organisatie en trek de juiste mensen aan.

 

Wat voegt nog meer waarde toe aan je onderneming:

Zorg voor een stabiele klantenkring door nakomen van afspraken, tijdig communiceren en natuurlijk vakmanschap. Probeer in een afgebakende markt te opereren (niche), want daar liggen vaak betere tarieven. Betere tarieven geven meer winstgevendheid. Met een hogere winst bouw je aan een betere waarde van je onderneming.

Wat bepaalt nog meer winstgevendheid? De productiviteit van je medewerkers. Een strakkere discipline wil niet zeggen een slechtere sfeer. Integendeel. Hoger opbrengsten per uur leiden tot betere winst en je schept weer mee waarde.

Over creëren van waarde kan ik nog veen meer schrijven, maar dat komt later nog wel een keer.

 

Welke zijn de meest bekende methoden om waarde te bepalen:

 

  1. Intrinsieke waarde

Dit is de waarde die de onderneming heeft als alle bedrijfsmiddelen (inventaris, vorderingen, geldmiddelen) de balanswaarde opbrengen, minus de schulden. Dit kan het eigen vermogen zijn aan het einde van het boekjaar zoals die blijkt uit de balans.

 

  1. Rentabiliteitswaarde

Dit is de contante waarde van een bepaald winstniveau tegen een bepaalde rente. Contante waarde is een toekomstig bedrag tegen een bepaalde rentevoet. (hoeveel geld moet ik nu wegzetten om over 5 jaar € 100.000 te hebben) De samenstelling van de rentevoet is afhankelijk van de minimumeisen die een belgger stelt aan het door hem te behalen rendement.

 

  1. Discounted Cashflow methode (DCF)

De methode is gebaseerd op toekomstige kasstromen die ook weer contant worden gemaakt met een nader te bepalen discontovoet.

 

In het algemeen is de laatste methode een betere benadering van de waarde. De rentabiliteitswaarde gaat uit van historische gegevens, maar in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Als investeringen in een niche of bedrijfsmiddel tot betere productiviteit leidt heeft de uitgave wel de winst in het verleden gedrukt. Bij DCF wordt dat effect weggenomen door te kijken naar toekomstige winsten.

 

Naast de genoemde methoden zijn er nog een paar meer die ik hier niet bespreek.

Ik wil je graag helpen bij het bereiken van een hogere waarde van je bedrijf.

 

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: