We maken gebruik van cookies

Accepteer

Website in de jaarrekening

Wanneer een e-installateur een nieuwe website laat ontwikkelen, dan zijn er verschillende manieren waarop deze uitgaven verwerkt kunnen worden in de administratie.

Lees hier meer over onze expertises

Website activeren op balans als immateriële vaste activa en afschrijven

De website kosten kunnen in de jaarrekening (deze wordt opgemaakt op basis van de administratie) als volgt worden verwerkt: Activeren als immateriële vaste activa op de balans óf verwerken als reclamekosten in de winst-en-verliesrekening. Lees hier alle onderdelen van een jaarrekening.

De website mag alleen in de jaarrekening opgenomen worden wanneer je aantoont dat de website toekomstige economische voordelen zal genereren, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van het plaatsen van bestellingen. Wanneer de website alleen is ontwikkeld voor het aanprijzen van de producten of diensten van je installatiebedrijf, dan kan niet worden aangetoond dat er sprake is van toekomstige economische voordelen.

De juiste verwerkingswijze (activeren of kosten) van de uitgaven hangt af van de fase waarin de website zich bevindt. Er zijn 3 fases:

1. Planningsfase

Uitgaven in de planningsfase worden direct als kosten verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven voor conceptontwikkeling.

2. Ontwikkeling of kopen van content

Uitgaven in deze fase moeten worden geactiveerd, wanneer kan worden aangetoond dat deze in direct verband staan met de uiteindelijke website. Wanneer een website intern wordt ontwikkeld, dan is het ook mogelijk deze kosten te activeren. Van belang is hierbij dat deze kosten betrouwbaar zijn vast te stellen. Je kunt hierbij denken aan de kostprijs op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met een tarief.

3. Exploitatiefase

In deze fase is de website operationeel. Je kunt de kosten voor de hosting of andere exploitatiekosten verwerken in de winst-en-verliesrekening.

Afschrijving website op de jaarrekening

Het geactiveerde bedrag van de website moet je vervolgens afschrijven. De levensduur van een website is vaak ongeveer 5 jaar. Dat komt dus neer op een afschrijving van de website binnen 5 jaar na het in gebruik nemen van de website.

Website als reclamekosten

Wanneer je niet aan de eerder genoemde criteria voldoet, moeten de uitgaven voor de website worden opgenomen als reclamekosten.

Belang van activeren en afschrijven van de website

Het belang van activeren en vervolgens afschrijven van websitekosten kan groot zijn, bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling zeer hoge kosten met zich meebrengt, waarvan je niet wilt dat deze op de winst drukken. Daarnaast is er ook nog het belang van de fiscale mogelijkheden zoals investeringsaftrek.

VANTHUL geeft graag advies over de situatie waarin jij je op dit moment bevindt dus neem gerust contact met ons op.

Gerelateerde Artikelen

Fill out my online form

Share: