We maken gebruik van cookies

Accepteer

Werkkostenregeling verplicht vanaf 1 januari 2015

Wat is de werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. De werkkostenregeling mag maximaal 1,5% van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte ( 1,5%) valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U betaalt hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden. De werkkostenregeling geldt voor al uw werknemers. U neemt de vergoedingen en verstrekkingen in uw administratie op als eindheffingsloon. U betaalt geen loonbelasting over de vergoedingen die binnen de vrije ruimte vallen.

De werkkostenregeling vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. De werkkostenregeling  is van 1 januari 2015 verplicht.

Hoe te werk te gaan?

1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn of geen belast loon, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte. Ook loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioenen en stamrechtuitkeringen, vallen niet onder de werkkostenregeling.

2: Ga na of de vergoeding of verstrekking onder de gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen valt. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn wel loon, maar u kunt ze toch onbelast vergoeden en verstrekken zonder dat dat ten koste gaat van uw vrije ruimte. Dat is het geval bij: gerichte vrijstellingen nihilwaarderingen.

3: Kies: eindheffingsloon (vrije ruimte) of loon werknemer. Afgezien van een paar uitzonderingen, bepaalt u zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u behandelt als eindheffingsloon en in de vrije ruimte onderbrengt en welke u behandelt als loon van de werknemer en normaal belast. U kunt per werknemer een andere keuze maken. Voor het onderbrengen van vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte, geldt het volgende: Uw werknemer hoeft niet eerst zelf kosten te maken. U hoeft dus geen bonnen of betalingsbewijzen van uw werknemers te vragen. Verstrekkingen die u als eindheffingsloon in uw vrije ruimte onderbrengt, hoeft u niet op werknemersniveau te administreren. Als u verschillende werknemers hetzelfde verstrekt en de werknemers een eigen bijdrage betalen, mag u het totaal van de eigen bijdragen aftrekken van de totale waarde van de verstrekkingen. Het bedrag mag niet negatief worden. Ook loon in natura kunt u in de vrije ruimte onderbrengen.

4: Bereken 80% eindheffing. Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte, 80% eindheffing.

Consequentie voor uw bedrijf?

Wij helpen uw bedrijf graag met de administratieve inrichting inzake de werkkostenregeling. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkkostenregeling? Bel dan Gerd van ’t Hul – 0297- 23 17 17 of stuur een email naar gerd@vanthul.nl

Share: