We maken gebruik van cookies

Accepteer

Wijziging vakantiewetgeving

Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe vakantiewetgeving in werking. Met ingang van 1 januari 2012 hebben zieke werknemers recht op volledige opbouw van wettelijke vakantiedagen. Daarnaast blijven wettelijke vakantiedagen voor iedereen na het jaar waarin ze zijn opgebouwd nog maar 6 maanden geldig. Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft de oude vervaltermijn van 5 jaar gelden. Wettelijke vakantiedagen zijn het aantal dagen waar de werknemer minimaal recht op heeft. Dit is 4 maal de arbeidsduur per week. Voor een fulltimer is dat 4 x 5 dagen = 20 vakantiedagen per jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle dagen boven het wettelijk aantal vakantiedagen.

Splitsing vakantiedagen:

  1. Alle vakantiedagen die voor 1 januari 2012 zijn opgebouwd (5 jaar)
  2. Wettelijke vakantiedagen die de werknemer vanaf 1 januari 2012 opbouwt (6 maanden, tenzij met de werknemer een langere termijn is afgesproken)
  3. Bovenwettelijke vakantiedagen die de werknemer vanaf 1 januari 2012 opbouwt (5 jaar).

Voor langdurig ziek werknemers geldt dat zijn met ingang van 2012 niet alleen meer over de laatste 6 maanden vakantie opbouwen, maar over de gehele periode dat zij ziek zijn. Zij kunnen tijdens hun ziekte vakantiedagen opnemen en hebben dan even geen re-integratieverplichting. De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als de werknemer niet in staat was om de vakantiedagen tijdig op te nemen.

Share: