We maken gebruik van cookies

Accepteer

Meewerkaftrek of arbeidsbeloning meewerkende partner

Werkt jouw partner mee in de onderneming? Dan kun je zelf bepalen hoe je deze inspanning wilt belonen.

Oudejaarstip: Bepaal de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van jouw meewerkende partner

Werkt jouw partner mee in de onderneming? Bepaal dan hoe deze arbeidsinspanning wil belonen. Daarvoor bestaan in feite drie mogelijkheden:

  • Pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost, gelijk aan een percentage van de winst. Het percentage hangt af van het aantal uren dat jouw partner meewerkt. Als de beloning minder dan €5.000 per jaar is, bestaat er wel de mogelijkheid om aan het eind van het jaar de meewerkaftrek in mindering op de winst te brengen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van de winst en de uren die jouw partner binnen de onderneming heeft gewerkt. Uren gelijk of groter maar minder dan meewerkaftrek

 

  • Betaal een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is aftrekbaar van jouw winst uit de onderneming, maar wordt wel belast bij de partner. Is de beloning echter minder dan € 5.000, dan is deze niet aftrekbaar van de winst maar wordt deze ook niet belast bij jouw partner.  Je kan de beloning niet aftrekken van de winst. De beloning is voor jouw partner onbelast. Er is dus helemaal geen sprake van arbeidsbeloning. In deze situatie heb je geen enkel fiscaal voordeel. Uitsluitend als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd zou het overhevelen van vermogen naar de niet-aansprakelijke partner een mogelijk voordeel kunnen zijn.

 

  • Laat jouw partner toetreden tot de onderneming. Door toetreding tot de onderneming wordt jouw partner ook ondernemer. Jouw partner kan dan misschien ook gebruik maken van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de oudedagsreserve.

 

Bron: RB-special eindejaarstips 2018

Share: