We maken gebruik van cookies

Accepteer

Corona update: Tijdelijke maatregel overbrugging voor werkbehoud

De afgelopen dagen is veel gesproken over de regeling werktijdverkorting. Het kabinet heeft op dinsdagavond 17 maart jl. een nieuw pakket aan maatregelen aangekondigd om ondernemers in de komende maanden financieel te steunen. Dit heeft ook gevolgen voor de bestaande regeling Werktijdverkorting.

De regeling Werktijdverkorting kan niet meer worden aangevraagd. Er is per direct een nieuwe regeling, namelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Wat betekent dit voor?

Wanneer je al Werktijdverkorting had aangevraagd en daar ook een vergunning ontvangen heeft, dan blijft deze van kracht. Indien u na afloop van de vergunning verlenging wilt, moet u gebruikmaken van de nieuwe regeling. Wanneer je de aanvraag al wel had gedaan, maar nog geen vergunning had gekregen, wordt jouw aanvraag automatisch omgezet naar een NOW aanvraag. Wanneer je nog geen aanvraag ingediend hebt, kun je dat doen bij het UWV, echter wordt er nog op dit moment nog gewerkt aan de uitwerking van deze maatregel. Lees hier meer… Het Ministerie komt nog met berichtgeving betreft deze NOW wanneer je hier nog geen beroep op hebt gedaan.

Deze NOW is voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Deze regeling staat los van de WW, waardoor aanvragen sneller kunnen verlopen en de door de werknemers opgebouwde WW-rechten gehandhaafd blijven.

Wanneer kun je de NOW aanvragen:

  • omzetverlies van minimaal 20%, gerekend vanaf 1 maart 2020;
  • je mag geen personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen
  • wanneer je het loon 100% doorbetaald

Deze regeling geldt ook voor flexibele arbeidscontracten (oproepovereenkomsten). Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt naar rato van het omzetverlies berekend (bijvoorbeeld 50% van de omzet is aantoonbaar weggevallen; de tegemoetkoming bedraagt dan 50% x 90% = 45% van de loonsom). Het UWV zal achteraf vaststellen wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is dan een accountantsverklaring vereist. Bij definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Achteraf kan pas worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest. Er zal dan nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn. Er is na afloop van deze periode nog een verlenging van 3 maanden mogelijk.

 

De coronacrisis treft velen van ons. Heb je behoefte aan een gesprek met een adviseur bel of mail ons dan gerust. Wij staan, juist ook nu, graag voor je klaar!

Fill out my online form

Share: