We maken gebruik van cookies

Accepteer

Studiekosten belastingvrij vergoeden

Heb je werknemers in dienst met studerende kinderen? Dan kun je hen studiekosten belastingvrij vergoeden.

Je kunt op 3 manieren studiekosten belastingvrij vergoeden:

  1. Je geeft jouw werknemer een vergoeding voor het studiegeld van het kind. Je gebruikt daarvoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wijst deze vergoeding aan als eindheffingsloon. Let op! Is de vergoeding hoger dan jouw vrije ruimte? Dan betaal je 80% eindheffing over het meerdere.
  2. Je geeft de toelage direct aan het kind. De toelage is dan inkomen van het kind. Op deze toelage moet je loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden volgens de groene tabel. Is de studietoelage van het kind niet hoger dan € 6.759 en laat de student bij jou de loonheffingskorting toepassen? Dan hoef je géén loonbelasting en premie volksverzekeringen in te houden.
  3. Je richt een studiefonds op. De uitkeringen uit dit fonds zijn belastingvrij, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo mag de werkgever over de laatste vijf jaar niet méér hebben bijgedragen aan het fonds dan de gezamenlijke werknemers. Bovendien moeten de bijdragen van de werknemer worden ingehouden op het nettoloon; deze bijdragen zijn dus niet aftrekbaar.

Heb je vragen? Neem contact met ons op, we helpen graag!

Share: