We maken gebruik van cookies

Accepteer

Vergeet niet te middelen

Via de zogenaamde middelingsregeling kunt u belastinggeld terugkrijgen bij sterk wisselende inkomsten uit werk en woning. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 15% van degenen die gebruik kunnen maken van de regeling, dat ook daadwerkelijk doet. 85% laat dus geld liggen.

Hoe werkt de middelings-regeling?

Bij middeling tel je de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op. De uitkomst daarvan deel je door drie. Vervolgens bereken je over dit gemiddelde inkomen opnieuw de verschuldigde belasting per jaar. Is het totaal van deze nieuwe belastingbedragen lager dan de oude, daadwerkelijk betaalde, belastingbedragen? En is het verschil meer dan € 545? Dan heb je recht op een teruggave voor het meerdere. Je moet het verzoek om middeling wel doen binnen 36 maanden nadat de aanslagen van alle drie de jaren waarover je wilt middelen, onherroepelijk vaststaan.

Toekomst onzeker

De toekomst van de middelingsregeling is onzeker. Staatssecretaris Snel heeft immers al aangegeven dat de regeling mogelijk wordt afgeschaft met het oog op het geringe gebruik en de invoering van het twee-schijvenstelsel (definitief per 2021). Vooralsnog doe je er goed aan om in voorkomende gevallen tijdig een middelingsverzoek te doen.

Heb je vragen? Neem contact met ons op, we helpen graag!

Share: