We maken gebruik van cookies

Accepteer

Fiscale eindejaar tips – deel 5

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. De komende weken zullen wij verschillende tips met je delen.

Wij hebben onlangs een webinar gegeven waarin we tal van tips geven en we een fiscale scan aanbieden om op deze manier zoveel mogelijk geld te besparen. Je kunt deze Webinar hier geheel vrijblijvend terugkijken.

Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2020, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn?

 

# Deponeer jaarrekening op tijd

Zorg ervoor dat de B.V. tijdig haar jaarrekening deponeert. Dit is vooral belangrijk als een faillissement eraan zit te komen. Je riskeert dan namelijk als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de B.V. die niet door vereffening zij te voldoen. Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) moet uiterlijk acht dagen na vaststelling van die jaarrekening plaatsvinden. Bovendien moet het deponeren uiterlijk twaalf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar plaatsvinden De uiterste deponeerdatum voor het boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 is dus 31 december 2019. Als je vreest dat je het niet redt om de jaarstukken tijdig te deponeren, kun je desnoods de voorlopige jaarrekening deponeren.

Let op!
Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, heb je minder tijd om de jaarrekening te deponeren. Zelfs als de maximale vijf maanden uitstel zijn verleend voor het opstellen van de jaarrekening (de normale termijn is vijf maanden), moet je de jaarrekening voor het boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 uiterlijk deponeren op 8 november 2019. In statuten kan overigens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Tip
Lukt het echt niet om de jaarstukken op tijd te deponeren, dan rest je toch nog een mogelijkheid om de aansprakelijkstelling te voorkomen. Hoewel je als bestuurder wordt geacht jouw taak onbehoorlijk te hebben vervuld, ben je niet aansprakelijk als je aannemelijk weet te maken dat dit onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het faillissement.

 

# Geef je kind voor 2020 een bij in de B.V.

In beginsel moet u inkomstenbelasting betalen als u als dga de aandelen in uw B.V. schenkt aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger. U betaalt dan belasting over de waarde in het economische verkeer van de aandelen minus uw verkrijgingsprijs. Onder voorwaarden kunt u deze fiscale claim doorschuiven. Zo geldt de eis dat de verkrijger al gedurende 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de B.V. Deze voorwaarde vergt dus enige voorbereiding. Als u uw aandelen fiscaal geruisloos wilt schenken op 1 januari 2023, moet deze begunstigde dus uiterlijk 31 december 2019 in dienst treden bij uw B.V.

 

# Regel kwijtschelding voor 2020

Heb je borg gestaan voor de B.V. en daarvoor een voorziening gevormd? Maar word je nu aangesproken voor een hoger bedrag dan voorzien? Dan moet je nagaan of een gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk is. De tweede vraag is wanneer deze kwijtschelding het best kan plaatsvinden. Het is fiscaal voordelig om deze kwijtschelding nog in 2019 te regelen als het box 1-inkomen in 2019 positief is terwijl je het volgende jaar een verlies verwacht. Het verschil tussen de borgstellingsvoorziening en de werkelijke betaling als borg is namelijk belast als kwijtscheldingswinst. Deze is vrijgesteld, maar niet voor zover nog sprake is van een verlies in het desbetreffende jaar en openstaande verliezen uit het verleden. Als de kwijtscheldingswinst in 2020 valt, zal dus een deel ter grootte van het verlies in 2020 niet zijn vrijgesteld.

 

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Laat een fiscale quickscan doen nu tijdelijk voor slechts € 500. 

 

Bron: Sdu Licent Academy – fiscale eindejaarstips voor u en uw cliënt
Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: