We maken gebruik van cookies

Accepteer

Fiscale eindejaar tips – deel 4

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. De komende weken zullen wij verschillende tips met je delen.

Wij hebben onlangs een webinar gegeven waarin we tal van tips geven en we een fiscale scan aanbieden om op deze manier zoveel mogelijk geld te besparen. Je kunt deze Webinar hier geheel vrijblijvend terugkijken: https://vanthul.nl/webinar-24-oktober/

Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2020, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn? – Speciaal voor de IB ondernemer

 

# Schiet op met de verhuizing

Heb je de onderneming rond 1 januari 2018 verplaatst? En ben je nu bezig met een verhuizing zodat je dichter bij je werk komt te wonen? Dan doe je er goed aan de verhuizing snel af te ronden. Zo kun je de fiscale aftrekpost voor verhuizing in het kader van een onderneming veiligstellen. De aftrekpost is gelijk aan het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. Volgens de fiscus is er onder de volgende omstandigheden in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Ten eerste moet de afstand tussen woning en werk eerst minstens 25 kilometer zijn geweest. Daarnaast moet de afstand van de woning naar de werkplek van de onderneming tijdig zijn afgenomen met 60% of meer. Dit moet gebeuren binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming!

Tip
Als je binnen twee jaar na de verplaatsing van de onderneming verhuist en de reisafstand voldoende wordt verkort, is in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Deze formulering impliceert dat je ook op een andere manier kunt aantonen dat je in het kader van de onderneming bent verhuisd. Deze manier zal echter minder zekerheid geven.

 

# Dien aangifte 2018-2019 snel in

Hanteert jouw bedrijf een gebroken boekjaar, bijvoorbeeld van 1 september tot en met 31 augustus? Dien dan de aangifte vennootschapsbelasting over september 2018 – augustus 2019 in vóór 1 december 2019. Een B.V. kan namelijk onder de huidige wetgeving heffing van belastingrente voorkomen door de aangifte vennootschapsbelasting in te dienen vóór de eerste dag van de vierde maand na afloop van het boekjaar. Er is een voorstel ingediend om geen belastingrente meer in rekening te brengen als de aangifte op tijd is ingediend, dat wil zeggen voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet.

Let op!
Als de maatregel wordt aangenomen, zal zij al gaan gelden voor belastingaanslagen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2019.

 

# Los schuld aan dga af na 1 januari 2020

Als de B.V. al geruime tijd een schuld heeft aan jou en je wilt haar deze schuld laten aflossen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2020. Zo voorkom je dat het geldbedrag dat je ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2020 valt.

Let op!
Een probleem kan ontstaan als je vanuit het privévermogen een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt. De inspecteur past in zo’n geval de volgende sanctie toe. Ten eerste rekent hij de vordering aan uw box 3-vermogen toe. Tegelijkertijd belast hij bij jou het voordeel uit de terbeschikkingstelling. De fiscus kan deze sanctie ook toepassen als de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden maar niet meer dan zes maanden duurde. Je kunt in deze situatie de dubbele heffing alleen ontlopen als je aannemelijk maakt dat de handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

 

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Laat een fiscale quickscan doen nu tijdelijk voor slechts € 500. 

 

Bron: Sdu Licent Academy – fiscale eindejaarstips voor u en uw cliënt
Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: