We maken gebruik van cookies

Accepteer

Fiscale eindejaar tips – deel 1

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. De komende weken zullen wij verschillende tips met je delen.

Wij hebben onlangs een webinar gegeven waarin we tal van tips geven en we een fiscale scan aanbieden om op deze manier zoveel mogelijk geld te besparen. Je kunt deze Webinar hier geheel vrijblijvend terugkijken.

Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2020, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn?

 

# Vorm nog snel een voorziening

Als je de fiscale winst over 2019 wil drukken, is dat misschien mogelijk door het vormen van een voorziening voor (grote) uitgaven die je in 2020 of later denkt te zullen doen. Een aandachtspunt daarbij is dat deze toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2019 of eerder. En je moet deze feiten en omstandigheden kunnen toerekenen aan dat jaar. Ten slotte moet redelijk zeker zijn dat je de uitgaven zult maken. Overleg met jouw adviseur of je in 2019 nog een voorziening kunt vormen.

 

# Los familieschuld voor bedrijfsmiddel af

In beginsel mag je geen investeringsaftrek toepassen voor verplichtingen die je bent aangegaan met bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot uw huishouden. De inspecteur kan deze beperking op verzoek in de aangifte achterwege laten. Een belangrijke voorwaarde is dat het reële verplichtingen betreft. Verder mag de investering in principe niet zijn bedoeld om het percentage van de investeringsaftrek te beïnvloeden. Een ander aandachtspunt is dat de fiscus de desinvesteringsbijtelling toepast als de verplichting tegenover de bloed- of aanverwant niet is nagekomen of is veranderd binnen vijf jaar na aanvang van het kalender(boek)jaar waarin de verplichting was aangegaan. Ben je in 2015 zo’n verplichting aangegaan, zorg er dan voor dat je vóór 1 januari 2020 de verschuldigde rente en aflossing betaalt. Of maak aannemelijk dat de afwijking van wat overeengekomen is op zakelijke gronden berust.

 

# Sluit na 2019 verzuimverzekering af

Onder de huidige wet- en regelgeving vindt nog een heffing van assurantiebelasting plaats als je een verzuimverzekering of een WGA- en Ziekteweteigenrisicodragersverzekering afsluit. Het Belastingplan 2020 bevat een voorstel om vanaf 1 januari 2020 deze verzekeringen vrij te stellen van assurantiebelasting.

Meer weten of tips ontvangen? Neem gerust contact met ons op.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: