We maken gebruik van cookies

Accepteer

Moeten je ouders hun vermogen ‘opeten’?

Moeten je ouders hun vermogen ‘opeten’? Je ouders hebben hun hele leven gespaard, waardoor ze een mooi vermogen hebben opgebouwd. Nu ze ouder worden, verhuizen ze naar een verzorgingshuis. Je hebt gehoord dat ze dan verplicht hun vermogen moeten ‘opeten’. Maar is dit wel zo? En hoe zit het dan precies? Dat leggen we hieronder uitgebreid uit.

Eigen bijdrage in een verzorgingshuis

Moeten je ouders hun vermogen ‘opeten’? Als je ouders naar een verzorgingshuis gaan, dan vallen ze onder de AWBZ, oftewel de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dat houdt onder andere in dat ze een eigen bijdrage moeten betalen voor hun verblijf. Die eigen bijdrage verschilt van persoon tot persoon. Deze hangt namelijk van verschillende factoren af:

  • Het inkomen
  • Het vermogen
  • Het huishouden
  • De zorgindicatie (CIZ-indicatie)

De berekening van de eigen bijdrage

Om de eigen bijdrage vast te stellen, kijkt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) allereerst naar het verzamelinkomen van twee jaar geleden. In 2020 geldt dus het verzamelinkomen van 2018. Hoe hoger dit is, hoe hoger de bijdrage uitvalt. Daarnaast telt het vermogen mee. Daarom zijn je ouders misschien bang dat ze het moeten ‘opeten’. Maar dit is niet het geval. De eerste ruim 30.000 euro is vrijgesteld. Dat betekent dat alleen het deel van het vermogen dat hoger is dan ruim 30.000 euro, meetelt voor de eigen bijdrage. 4% van dat vermogensdeel komt bij het verzamelinkomen. Daarnaast telt mee of je ouders samen of een van hen naar een verzorgingshuis gaat. Ook hoe zwaar de zorg is die ze nodig hebben, speelt een rol.

De invloed van een eigen huis

Als je ouders een eigen huis hebben, komt de waarde dan ook bij hun vermogen? In sommige gevallen wel, in andere niet. Als een van je ouders in het huis blijft wonen, dan maakt het geen deel uit van het vermogen. Gaan ze allebei naar een verzorgingshuis en laten ze de woning leeg staan? Dan telt het huis pas na twee jaar als vermogen. Verhuizen ze allebei en zetten ze het huis te koop? Zolang het te koop staat, tot een maximum van drie jaar, ziet de Belastingdienst de woning ook niet als vermogen, daarna wel. Bedenk in beide gevallen dat zo’n verandering telkens pas twee jaar later invloed heeft op de eigen bijdrage. Het CAK baseert die namelijk altijd op het inkomen en vermogen van twee jaar geleden.

Lage en hoge eigen bijdrage

Bovendien is er een verschil tussen de lage en hoge eigen bijdrage. Als een van je ouders thuis blijft wonen, dan betaalt de andere de lage bijdrage. Gaan ze allebei naar een verzorgingshuis, dan betalen ze de eerste vier maanden de lage bijdrage. Daarna verandert deze in de hoge eigen bijdrage. De exacte bedragen hangen af van de hierboven beschreven factoren, maar liggen in 2020 altijd tussen deze minima en maxima:

  • De lage eigen bijdrage ligt tussen de 168 en 865 euro
  • De hoge eigen bijdrage ligt tussen de 168 en 2419 euro

Tips voor een lagere eigen bijdrage

Willen je ouders hun eigen bijdrage zo laag mogelijk houden? Bijvoorbeeld omdat ze hun vermogen graag aan jou willen schenken, zodat je het geld in je installatiebedrijf kunt steken? Met de volgende tips komen ze uit op een lagere eigen bijdrage:

  • Laat ze alvast elk jaar een (belastingvrije) schenking doen. Zo is hun vermogen al flink geslonken als ze naar een verzorgingshuis gaan
  • Laat ze schenken op papier
  • Laat ze in een akte opnemen dat de kinderen (een deel van) hun vermogen mogen opeisen zodra ze naar een verzorgingshuis verhuizen

VANTHUL helpt bij vragen over vermogen

Moeten je ouders hun vermogen ‘opeten’? Willen jij en/of je ouders graag advies over het vermogen, bijvoorbeeld over wat de beste opties zijn als ze naar een verzorgingshuis gaan? De vermogensexperts van VANTHUL helpen graag. Wij zijn op de hoogte van alle regelgeving en kunnen je daarom gericht adviseren, ook over je eigen vermogen. Bel of mail ons even voor meer informatie of om een afspraak te maken. Lees ook onze blog over het overnemen van het bedrijf van je ouders.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: