We maken gebruik van cookies

Accepteer

Wet herziening partneralimentatie

Dit betekent de Wet herziening partneralimentatie voor jou. Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie ingegaan. Sindsdien is er een aantal belangrijke wijzigingen in de regels rondom partneralimentatie. Wat betekenen deze voor jou? Hieronder lees je er alles over.

Maximaal vijf jaar alimentatie, tenzij uitzondering

De belangrijkste verandering in deze wet is dat je voortaan een kortere periode alimentatie ontvangt of moet betalen. Voor 1 januari was deze termijn maximaal twaalf jaar, nu vijf jaar. Duurde je huwelijk korter dan tien jaar? Dan geldt dat de alimentatieverplichting gelijk is aan de helft van je huwelijksduur. Er zijn drie uitzonderingen op deze regels:

  • Heb je jonge kinderen? Dan geldt de alimentatieplicht tot het jongste kind twaalf jaar wordt. De maximale alimentatietermijn is in dit geval twaalf jaar.
  • Duurde je huwelijk langer dan vijftien jaar, zijn jullie geboren op of voor 1 januari 1970 en is jullie leeftijd meer dan tien jaar onder de AOW-leeftijd? Dan is de alimentatietermijn tien jaar.
  • Duurde je huwelijk langer dan vijftien jaar en is de leeftijd van de alimentatiegerechtigde hoogstens tien jaar onder de AOW-leeftijd? Dan is de alimentatietermijn maximaal tien jaar. Zodra de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt, eindigt de alimentatieverplichting.

Als jouw situatie onder meerdere van deze uitzonderingen valt, dan geldt de langste termijn.

Hardheidsclausule in bijzondere situaties

Deze drie uitzonderingen zijn niet de enige. De Wet herziening partneralimentatie heeft namelijk ook een hardheidsclausule. Daar kun je een beroep op doen als je vindt dat in jouw specifieke situatie de alimentatietermijn om wat voor reden dan ook te kort is. De rechter beoordeelt vervolgens of de termijn alsnog verlengd wordt. Het verzoek hiertoe moet je indienen binnen drie maanden nadat de alimentatie is geëindigd.

Toepassing van de oude en nieuwe wet

Deze wet is dus ingegaan op 1 januari. Maar wanneer val je nu precies onder de oude en onder de nieuwe wet? Kort gezegd zijn de nieuwe regels van toepassing als je je echtscheiding op of na 1 januari 2020 hebt ingediend. In de volgende gevallen heb je dus nog steeds te maken met de oude wet:

  • Als je je echtscheidingsverzoek hebt ingediend vóór 1 januari 2020. Let op: dit geldt ook als er op 1 januari nog geen verzoek tot alimentatie was ingediend of de hoogte ervan nog niet was vastgesteld
  • Als de procedure om de alimentatie vast te stellen al liep vóór 1 januari 2020
  • Als jij en je ex-partner of de rechtbank de partneralimentatie vóór 1 januari 2020 hebben vastgesteld

Vragen? Stel ze aan VANTHUL

In alle gevallen geldt: er ontstaat alleen een alimentatieverplichting als de alimentatiegerechtigde daar behoefte aan heeft en als de alimentatieplichtige er genoeg draagkracht voor heeft. Wil je bijvoorbeeld weten hoe het zit met jouw draagkracht? Onze specialisten kijken dit graag voor je na. Ook met andere vragen over de (gevolgen van) de Wet herziening partneralimentatie kun je bij ons terecht. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: