We maken gebruik van cookies

Accepteer

Langdurig zieke medewerker

Uit gegevens van het UWV blijkt: In 2016 waren er naar schatting 12.700 langdurig zieke werknemers bij kleine bedrijven en 67.100 bij grote bedrijven. Dit is gemiddeld 1,4% van het totaal aantal werknemers bij een bedrijf.

Uit gegevens van het UWV blijkt: In 2016 waren er naar schatting 12.700 langdurig zieke werknemers bij kleine bedrijven en 67.100 bij grote bedrijven. Dit is gemiddeld 1,4% van het totaal aantal werknemers bij een bedrijf. Bij de grote bedrijven steeg het percentage werknemers dat langdurig verzuimt tussen 2013 en 2016 met maar liefst 35%, bij kleine bedrijven met 23%.

De feiten

Een werknemer is langdurig ziek wanneer hij/zij zes weken of langer niet op het werk verschijnt. Voor jou als werkgever betekent dit dat je je ook moet gaan inzetten voor de re-integratie van je werknemer. Bekijk hier het complete stappenplan van het UWV wanneer een werknemer ziek is.

Geconcludeerd kan worden dat een zieke werknemer voor niemand leuk is. Voor jou als installateur en voor jouw werknemer is het ontzettend vervelend. Naast dat alle zeilen bijgezet moeten worden om afspraken met klanten na te komen, kost het ook extra geld. De werknemer moet vervangen worden door een dure invaller én je moet het loon van de werknemer 2 jaar doorbetalen. Waar moet je als ondernemer in de installatiebranche op letten als je een zieke werknemer hebt?

Betaal niet teveel

Volgens de CAO moet je de eerste 6 maanden volledig doorbetalen. De volgende 18 maanden is de doorbetaling 90%. Je bent alleen verplicht het loon door te betalen als de gedragsregels bij ziekte door de werknemer nagekomen worden. Deze regels zijn als bijlage bij de CAO gevoegd. Kort gezegd komt het er op neer dat soms de loondoorbetaling lager wordt als de regels niet worden opgevolgd door de werknemer. Verder mag je een vakantiedag inhouden bij een tweede ziekmelding van de werknemer in het kalenderjaar. En na een jaar bouwt jouw medewerker geen seniorendagen meer op.

Voldoe aan de re-integratieverplichting

Ik weet dat het veel papieren rompslomp is, maar voldoe aan de re-integratieverplichting! Het voorkomt dat je nog langer het loon van de zieke werknemer door moet betalen. Het UWV controleert namelijk achteraf het dossier. Dat doen zij als jouw werknemer een uitkering aanvraagt na de 2 jaar. Als er iets fout zit, legt het UWV een boete op. In de meeste gevallen moet je dan nog maximaal een jaar langer het loon doorbetalen.

Het UWV heeft een handig stappenplan op hun site staan waarmee je het proces van begin tot het eind in kaart heeft. En een handige tip om het niet te vergeten: “BEAVEA” met de zieke werknemer. Boek Een Afspraak Vanuit Een Afspraak.

Ziek uit dienst?

Als je het hele traject doorlopen hebt eindigt de arbeidsovereenkomst niet automatisch. De loondoorbetalingsplicht stopt wel. Voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Of een beëindigingsovereenkomst met de werknemer sluiten. Lees ook het nieuwsbericht: Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid. 

Bepaal de transitievergoeding

In dat laatste geval moet je een transitievergoeding aan de werknemer betalen. Met deze rekentool bereken je de hoogte van de transitievergoeding. Dan weet je meteen wat een overeenkomst jou gaat kosten.

Er zit nog een adder onder het gras. Als een werknemer ziek uit dienst gaat kun je ook nog geconfronteerd worden met een extra heffing vanuit de Belastingdienst. Als je een kleine werkgever bent zal je daar weinig van merken. Grote en middelgrote werkgevers wel, want die krijgen nog jarenlang meer werkgeverslasten.

Samengevat: een langdurig zieke werknemer is voor niemand leuk. Het kan je als werkgever een hoop geld kosten. Zorg er voor dat alle administratie op orde is om problemen te voorkomen.

 

Gerelateerde Artikelen

Share: