We maken gebruik van cookies

Accepteer

Gerd van t Hul over Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een enorme kans! Dat duurzaam ondernemen belangrijker is dan ooit, is een feit. Niet alleen vanuit milieuperspectief. Ook consumenten kiezen steeds meer en vaker voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. In de elektrotechnische installatiebranche zien we niet anders.

Duurzaam ondernemen is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Bedrijven die duurzaam ondernemen, kijken naar het effect dat je als onderneming hebt op de omgeving en hoe je daar een maatschappelijke rol kunt innemen. Hierbij gaat het om een goede balans tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit. Dit betekent dat je als organisatie rekening houdt met de effecten op je werknemers, het milieu en de maatschappij.

Dankzij de verduurzaming van gebouwen gaat het goed met de installatiebranche. Maar duurzame installaties, zoals warmtepompen en zonnepanelen, zijn kostbare producten. Daarom moet je je (potentiële) klant vaak eerst overtuigen om zo’n flinke investering te doen. Wij zien dat het helpt dat je je vooral focust op de lange termijn bij je klanten. Zorg voor realistische offerttes inclusief bijvoorbeeld subsidies en BTW teruggavens. Dat maakt het voor de klant meteen duidelijk. Wij adviseren ook altijd om te werken met vaste prijzen en onderhoudsabonnementen. De ondernemer wil hier niet altijd in meegaan maar het is onze ervaring dat, wanneer de ondernemer er toch voor kiest, dit veel meer tijd en geld opleverd én dat de klanten vaak meer tevreden zijn omdat de verwachting die zij hebben wordt nagekomen.

Installateurs leggen meestal te veel nadruk op de prijs, waardoor ze niet het maximale uit een klant halen. Zo is de lagere prijs van een cv-ketel aantrekkelijk voor de korte termijn, terwijl een warmtepomp op de lange termijn veel meer oplevert door de energiezuinigheid. Richt je meer op de service en het ontzorgen!

Redenen om duurzaam te ondernemen

Bedrijven die duurzaam ondernemen doen dit om verschillende redenen. Verantwoordelijkheid nemen voor de planeet en de volgende generaties is daar een van. Daarnaast werken mensen liever voor een bedrijf dat duurzaam onderneemt. Bij deze bedrijven is de medewerkerstevredenheid zelfs het hoogst. Onderneem je duurzaam, dan bestaat de kans dus dat je medewerkers trekt die zich echt verbonden met je voelen. Ook de consument kiest steeds vaker voor duurzaam en wil daar ook best wat meer voor betalen. Milieuvriendelijke bedrijven krijgen bovendien meer subsidies, omdat ze een streepje voor hebben op vervuilende bedrijven.

Hoe voer je de verduurzaming door

Jouw klant zit er aan te denken om duurzaam te gaan ondernemen. Maar waar start je en hoe voer je dit door in je organisatie? Mijn advies: kom met kant en klare ‘groene diensten.’  Dit zijn producten als slimme verlichting en bewegingssensoren. Daarnaast geven zonnepanelen duurzame energie af. Werk niet langer met een papieren en/of tijdrovend administratiesysteem, maar maak het hele proces digitaal en automatiseer het. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van goed ERP-systeem. Het is ook van groot belang  dat je medewerkers kennis opdoen over duurzame diensten door ze te laten bijscholen. Investeer ook in een duurzame werkplek. Laat je installateurs bijvoorbeeld voortaan in elektrische busjes rijden in plaats van busjes op diesel of benzine

Uitdagingen

Duurzaam ondernemen brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Zo hangt er vaak een flink prijskaartje aan. Die investeringen verdienen zich later terug, maar ze zorgen natuurlijk ook voor risico’s. Is het bijvoorbeeld wel slim om nu, tijdens de coronacrisis, flink te investeren in plaats van te letten op de uitgaven? Kost de automatisering van de bedrijfsadministratie niet te veel tijd? Want verduurzamen kost niet alleen geld, maar ook tijd. Dat terwijl er een groot tekort is aan vakmensen en de werkdruk daardoor nu al hoog is. Dit zijn allemaal lastige vraagstukken.

Hoe ziet een toekomstbestendig installatiebedrijf eruit over circa 5 jaar?

Het beste wat je als installatiebedrijf kunt doen, is de kennis van jou en je werknemers op peil houden. Die kennis heb je nodig om (potentiële) klanten te overtuigen. Mensen snel over de streep trekken is bij zulke grote investeringen namelijk niet aan de orde. Voor de marketing van duurzame installaties heb je een lange adem nodig. Als je nu begint met je kennis vergroten, word je bovendien een voorloper in de installatiebranche. Dat levert je niet alleen meer zichtbaarheid op, maar je bouwt er ook een toonaangevende positie mee op.

Toch kan de installatiebranche niet ongestoord verder groeien. Er zijn namelijk ook wat ontwikkelingen die zorgen voor remmingen. Zo hebben de problemen rondom stikstof en PFAS op dit moment een grote, negatieve invloed op de bouw. Dat heeft in 2020 en 2021 zijn weerslag op installatiebedrijven. Op de lange termijn wordt wel groei verwacht. Een ander probleem is het toegenomen capaciteitstekort van zowel personeel als materialen. In de crisis zijn veel mensen uit de sector gestroomd. Daardoor is er een tekort aan gekwalificeerd personeel en aan jonge mensen die instromen. Vooral voor kleine bedrijven is dit een bedreiging: het kan zelfs het einde van de onderneming betekenen.

Investeer in je personeel

Wij benadrukken altijd dat je echt goed moet zorgen voor je personeel. Het is onze missie om het leven van onze medewerkers en goede ondernemers en managementteams positief te veranderen.

De persoonlijke identiteit van een ondernemer en zijn of haar gezin is verweven met de onderneming. Dus als je personeel helpt bij een prettig baan, dan verbeter je de kwaliteit van hun leven en dat van hun gezinnen. Een leven met meer vrijheid, meer rust en een goede balans tussen zakelijk en privé, in tijd en in geld. Daarnaast zijn scholing en de secundaire voorwaarden middelen om je tevreden personeel te behouden.

Er zullen weinig ondernemers zijn die zullen zeggen dat ze niet duurzaam willen ondernemen. De vraag is alleen hoe je dit aanpakt en de ondernemers hier bij begeleid.

————————————————————————————————————————————–

Gerd van ’t Hul: Het is onze missie om het leven van ondernemers en managementteams positief te veranderen. We doen dit door te luisteren en hen via analyse, informatie en advies te helpen kansen en mogelijkheden volledig te benutten. Ons specialisme ligt in de elektrotechnische installatiebranche. Onze branchekennis zorgt ervoor dat resultaten gemeten kunnen worden aan de brancheresultaten én aan de top 20% best presterende bedrijven. 

Sinds een schoolproject ben ik geïnteresseerd geraakt in het wel en wee van bedrijven. Hoe kan het dat de ene bedrijf het zo veel beter doet dan hetzelfde bedrijf, terwijl ze actief zijn in dezelfde branche en te maken hebben met dezelfde omstandigheden? Ik heb mij gespecialiseerd in het zoeken van het antwoord op bovenstaande vraag, met 1 doel: er alles uithalen wat er in zit. Vanuit financieel perspectief is het hoogst haalbare financiële vrijheid. De komende jaren wil ik zoveel mogelijk mensen helpen met het bereiken van financiële vrijheid. Het is elke dag heel mooi en bijzonder om samen met je vader en broer te bouwen aan onze onderneming. Op het persoonlijke vlak heb ik samen met Karlijn 3 dochters van 0, 2 en 4 jaren oud.

Gerelateerde Artikelen

Share: