We maken gebruik van cookies

Accepteer

Noodplan voor jouw onderneming

Enkele jaren geleden werd een van onze klanten plotseling ernstig ziek. Hij was ineens niet meer in staat zijn onderneming te leiden waardoor de omzet plotseling weg viel. Na een tijdje kon hij de draad weer oppakken. In dit soort gevallen is het belangrijk dat er altijd een noodplan voor de onderneming klaar ligt.

Deze ondernemer heeft een elektrotechnisch installatiebedrijf en hij had mij kort nadat hij weer aan de slag ging uitgenodigd. Samen wilde hij bekijken of ik hem zou kunnen helpen bij zijn bedrijfsvoering maar ook om een noodplan voor de onderneming te realiseren.

Het eerste wat ik deed was een benchmark maken van zijn resultaat. Zijn gemiddelde omzet per uur bleef ver achter het gemiddelde per uur dat wij kennen. Laat staan dat hij bij de 20% best scorende bedrijven. Met een winst voor belastingen van minder dan 1% van de omzet bouwde hij geen vermogen op voor later.

Naar aanleiding van deze analyse zijn we eerst gaan kijken naar hoe deze ondernemer te werk ging. Hij bleek niet echt de kostprijs per uur te weten van zijn medewerkers. Daardoor offreerde hij te laag. Maar dat niet alleen. Hij moest vaak zelf nog bijspringen. Hij was duidelijk in zijn onderneming werkzaam en niet aan zijn onderneming. Lees ook “Werken aan en alleen in je onderneming” 

Regiewerk in rekening brengen

Samen met deze ondernemer hebben we een verbeterprogramma uitgevoerd waardoor hij zelf minder hard hoefde te werken en ook nog meer verdiende. Inmiddels is de winst >10% van zijn omzet en bouwt hij vermogen op. Toen we begonnen met ons programma bleek dat er een forse post te factureren bedragen voor regiewerk, niet was uit gefactureerd. Bovendien mankeerde inzicht in de onderhanden projecten.

Omzet is pas winst als de factuur betaald is en daarom hebben we een kasstroom begroting gemaakt. Ook hebben we doelen gesteld om het aantal dagen openstaande debiteuren te verminderen. Op die manier hebben we risico’s verminderd (beschermen vermogen). Tevens hebben we het bankkrediet kunnen verminderen door lagere rentelasten en betere tarieven.

Testament

Naast het programma om de winst te verbeteren hebben we samen gewerkt aan een paar andere belangrijke zaken. Het testament bleek niet erg up-to-date, bij de uitvoering van de huwelijkse voorwaarden (jaarlijkse verrekening) bleek dat die niet werd gedaan. Binnen de onderneming hebben we de structuur zo aangepast, dat zijn bedrijfsvermogen beter kon worden beschermd. Denk aan bedrijfsmiddelen, overtollige liquide middelen, enz.

Noodplan voor onderneming

Mede door zijn plotselinge ziekte hebben we tegelijkertijd gewerkt aan een noodplan. Met dit noodplan hebben we een paar zaken goed kunnen regelen zoals:

  • Het zelfstandig kunnen doordraaien van de onderneming
  • Het bevorderen van de verkoopbaarheid van het Elektrotechnisch installatiebedrijf
  • Een hogere bedrijfswaarde

Voor de partner en de kinderen hebben we rust gekregen voor hun financiële zekerheid. Daarnaast hebben we voor alle betrokkenen duidelijkheid over wat te doen staat in een crisissituatie. Maar hoe kom je tot dit product? Tot de beslissing om dit samen met een accountant op te stellen? Google je naar ‘noodplan voor de onderneming?’ Zijn er templates die je kunt gebruiken? De kans is heel groot dat je als ondernemer hier al wel eens over nagedacht hebt. En waarschijnlijk heb je ook wel ‘iets’ geregeld. De vraag is alleen; Wat is er geregeld?

Het kost veel tijd en geld

Het is goed om als ondernemer regelmatig stil te staan bij dit soort zaken. Maar naast de verlichting en ontspanning die het je geeft wanneer je weet dat alles goed geregeld is, heb je het waarschijnlijk al druk genoeg. Maar waarom zou je iedere dag hard werken om nieuwe opdrachten binnen te halen, terwijl je veel meer geld kunt verdienen aan de opdrachten die je al hebt? Het is maar een kleine stap om hier meer mee te doen.

VANTHUL weet waar de kansen liggen. Biedt overzicht en neemt je mee naar een financieel gezonde en sterke onderneming met zo min mogelijk stress voor jou als ondernemer. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Gerelateerde Artikelen

Share: