We maken gebruik van cookies

Accepteer

Ontwikkelingen in de installatiebranche

Geschreven door Gerard van ’t Hul. Gerard is een ervaren adviseur voor ondernemers wen kent de installatiebranche al heel lang. Veel installateurs heeft hij al goed kunnen helpen bij het bereiken van een beter resultaat en de groei van hun onderneming.

De economie in Nederland groeit en bloeit en dat is te merken bij vele branches en natuurlijk ook bij de installatiebedrijven. Vele uitdagingen komen op het bordje van de installateur. Naast de meer operationele zorgen, zal aankomende transitie naar andere energievormen aandacht vragen. Ga ik in een niche? Blijf ik breed? Word ik specialist op een onderdeel? Kan ik het tempo bijbenen en mijn mensen ook?

Ontwikkelingen in de installatiebranche

In 2018 verscheen een publicatie van de KBA Nijmegen in opdracht van OTIB “Trends en ontwikkelingen in de Technische Installatiebranche.” Een aardige publicatie over o.a. energietransitie en de toenemende vraag naar medewerkers. In het rapport wordt ook verwezen naar het Uneto-VNI rapport Connect25.

De installatiebranche vervult een sleutelrol bij de gewenste veranderingen op het gebied van verduurzaming van energiegebruik. Bij die sleutelrol hoort ook het veranderen van installatiebedrijven zelf en hun medewerkers. Een dergelijke ontwikkeling vergt investeringen in opleiding.

De technologie veranderd snel

Naast investeringen in opleidingen krijgt de installateur nog meer te maken met een andere manier van werken (prefab producten). Aanpassingen in de organisatie van werken. Invloeden van buitenaf en ontwikkelingen in de IT.

Uit een eerder publicatie van OTIB kwam al naar voren dat de IT een grote rol gaat spelen bij technische ontwikkeling, innovatie en oplossingen die klanten vragen. Deze ontwikkeling vereist samenwerking met andere sectoren. In de publicatie werden vier scenario’s (rollen) geschetst: De installateur als:

  1. centrale figuur die voorziet in samensmelten van functioneel ontwerp (de integrator)
  2. scheppende kracht die hoogwaardige technische bouwstenen ontwikkelt (de creator)
  3. hulp bij blijven functioneren van het systeem of van de inrichting (de operator/provider)
  4. bouwer van het werk (de assembler)

Deze rollen zijn gebaseerd op drie waarde strategieën die allen even belangrijk zijn, maar één voert de boventoon (Treacy & Wiersema).

  • Kostenleiderschap – Streven naar zo efficiënt mogelijk werken tegen een lagere prijs (bouwer, laten functioneren systeem)
  • Producleiderschap – Innovatief (de scheppende ondernemer)
  • Klantpartnerschap – Servicegericht (de installateur als centrale figuur)

Al met al vragen de ontwikkelingen in de installatiebranche van welke strategie en rol dan ook een verandering om mee te komen in de slag om de schaarse medewerker. Een duidelijke strategie kan een bindende factor zijn om medewerkers te behouden of voor je te winnen.

Gerelateerde Artikelen

Share: