We maken gebruik van cookies

Accepteer

Waardestuwers

Hoe kun je de waarde van je onderneming beïnvloeden?

In mijn eerdere blog over de waarde van je onderneming heb ik al aangekondigd ook aandacht te besteden aan hoe je invloed kunt uitoefenen op waarde. Deze invloed kan op meerder manieren worden gebruikt en je kunt ze ook wel waardestuwers noemen.

Wat zijn waardestuwers?

  • Werkkapitaal
  • Investeringen
  • Bedrijfskosten
  • Groei
  • Specifieke risico’s

Werkkapitaal

Hoe manage je de voorraad, onderhanden projecten, debiteuren en de crediteuren  en belastingen?

Wij hebben al eerder ook geschreven over de omloopsnelheid van je voorraad en hoe je gebruik kunt maken van de groothandel voor je voorraadbeheer. De omloopsnelheid van je voorraad is van belang voor je kasstroom. Kijk daarom eens naar de omloopsnelheid van je voorraad.

Ook als je meer aandacht besteedt aan je (achterstallige) debiteuren bevorder je de kasstroom en je werkkapitaal. Het loont zeer de moeite geregeld aan te manen. Je winst is immers ook pas behaald als je factuur is betaald.

Als er teveel liquide middelen in je werkkapitaal aanwezig zijn, room die dan af en keer overtollige middelen uit. Het is overigens ook altijd verstandig geld buiten de risicosfeer van je onderneming te brengen.

Investeringen

Ik krijg wel eens de vraag of een investering in aanmerking komt voor de Kleinschaligheid- investeringsaftrek. Dat is natuurlijk wel een mooi instrument de belastingdruk te verminderen, maar investeren doe je omdat je er weer geld mee verdient. Bijvoorbeeld omdat je dan minder onderhoudskosten krijgt, of sneller kunt werken, etc. Investeringen verminderen je kasstroom, maar een verouderd wagenpark voor je onderhoudsmonteurs vraagt van de koper direct nieuwe investeringen die de toekomstige kasstroom beperken.

Bedrijfskosten

Als je inzicht krijgt in je kostenstructuur (de verhouding directe kosten/ indirecte kosten).

Directe kosten zijn bijvoorbeeld materiaalkosten, direct personeel. Indirecte kosten zijn vaak de kosten van overhead. Belangrijk hulpmiddel is de kosten per uur van alle medewerkers te vergelijken met andere installatiebedrijven.

Kostenbeheersing helpt je een beter rendement te behalen en een hogere winst levert meer waarde op. Ook benchmarks helpen inzicht te verkrijgen in je kosten en je efficiency te verbeteren. Het kan geen kwaad als je eens kritisch door je kosten heen loopt en nut en noodzaak afweegt.

Groei

Een groeiende onderneming heeft een hogere waarde. Denk aan de Product Markt Combinaties. Verder is de schaalbaarheid van groot belang. Hoe is het gesteld met de terugverdien tijd van je investering. Met investering bedoelen we hier niet allen in bedrijfsmiddelen als machines en auto’s, maar ook in werkkapitaal. Een groeiende onderneming krijgt ook een groeiende debiteurenportefeuille, etc.

Risicoprofiel van je bedrijf

In hoeverre komen je klanten voor de tent of komen ze voor de vent. Een te grote afhankelijkheid van de directeur vergroot het risico van afbreuk.

De aanwezigheid van een belangrijke medewerker (key man) pakt nadelig uit, want dat wordt door een koper gezien als een risico.

Wat is de spreiding van je opdrachtgevers. Als je omzet voor een belangrijk deel van een opdrachtgever komt ziet een koper dat als een vergoot risico.

In het verleden behaalde resultaten ……………Toch kijkt een koper naar de prestaties van je onderneming in het verleden, niet alleen financieel, maar ook kwaliteit.

Wij helpen veel installatiebedrijven om hun onderneming verkoopklaar te maken, maar dat vergt wel tijd. Begin daarom tijdig met het creëren van waarde.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: