We maken gebruik van cookies

Accepteer

Wel of geen auto van de zaak?

De bouwgerelateerde branches (dus ook de installatiebranche) staat in de top 5 van branches waar een auto van de zaak onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden.

Van alle mensen in loondienst had in 2015 7% een auto van de zaak[1]. De bouwgerelateerde branches (dus ook de installatiebranche) staat in de top 5 van branches waar een auto van de zaak onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de trends op dit gebied, en waar moet je op letten als je een auto van de zaak aan uw medewerker ter beschikking stelt?

Mobiliteitsbudget

De laatste jaren zien wij een trend dat de auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde verdwijnt[2]. In plaats van de leaseauto wordt steeds meer een mobiliteitsbudget toegekend. Het voordeel van een mobiliteitsbudget is dat je af bent van langlopende verplichtingen. Vertrekt de medewerker dan verdwijnen ook de autokosten die daarmee samenhangen. Een ander voordeel is dat de medewerker meer keuzevrijheid krijgt. Hij kan hierdoor zijn arbeidsvoorwaarden flexibel inrichten. Dat verhoogt de medewerkerstevredenheid en daardoor zal je als werkgever aantrekkelijker zijn voor nieuwe mensen[3].

Er zit verder ook een financieel voordeel aan voor zowel jou als je werknemer. Een mobiliteitsbudget is in principe brutoloon. Maar je kunt de standaard regels voor reiskosten woon/werk gewoon toepassen. Daarmee kun je dus een gedeelte netto verstrekken. Hiermee bespaar je als werkgever sociale lasten. Je werknemer zal netto meer overhouden. Een win-win situatie dus.

Bijtelling

Niet in alle gevallen zal een mobiliteitsbudget werken. Soms omdat een medewerker dat niet wil. Maar soms ook vanwege de bedrijfsauto’s die standaard zijn bij de werkgever. Bijvoorbeeld bij bestelauto’s. Als je bestelauto’s hebt, zal je die niet snel kunnen omzetten naar een mobiliteitsbudget.

Let bij bestelauto’s wel goed op afdekking van fiscale risico’s. Belastingtechnisch is namelijk hoofdregel dat een (bestel)auto die door de werkgever wordt verstrekt, bijgeteld moet worden. Er zijn maar vijf situaties waarin er niet bijgeteld hoeft te worden. Deze situaties zijn:

  1. De medewerker heeft een sluitende kilometeradministratie;
  2. De medewerker heeft een verklaring geen privégebruik auto van de Belastingdienst;
  3. Er is een verbod op privégebruik dat schriftelijk vastgelegd is;
  4. De (bestel)auto staat ’s avonds achter een hek;
  5. De (bestel)auto is niet geschikt voor privégebruik.

 

Situatie 2 in combinatie met één van de andere bovengenoemde situaties zal jou als werkgever het meest vrijwaren. Controleer ook of de werknemer zich houdt aan het verbod, bijvoorbeeld door de installatie van software in de (bestel)auto waarmee ritten geregistreerd kunnen worden.

Risico’s

Het financiële risico voor jou als werkgever, als de auto niet bijgeteld wordt terwijl dat wel had gemoeten, kan flink in de papieren lopen.

Stel er is één medewerker die een salaris van € 3.000 per maand heeft. De cataloguswaarde van de bestelbus is € 30.000. Als bij controle blijkt dat de auto bijgeteld had moeten worden, dan zal de naheffingsaanslag zijn:

Bijtelling € 30.000 x 22% = € 6.600 x belastingtarief van 42% = € 2.772, boete van 100% = € 2.772. Maakt de totale kosten voor 1 medewerker € 5.544. Bij een totaal wagenpark waar dit niet goed is ingeregeld zal de naheffing vermenigvuldigd worden met het aantal medewerkers.

Vandaar dat we altijd adviseren bij twijfel bij te tellen. Als de medewerker het er niet mee eens is, kan hij zelf bezwaar maken bij de Belastingdienst. Het is immers een persoonlijk inkomensbestanddeel van de medewerker.

Conclusie

Beoordeel per situatie of een mobiliteitsbudget of een bestelauto wordt toegepast. Kijk daarbij naar wat past bij de functie en binnen het bedrijf. Een mobiliteitsbudget kan financieel voordelig zijn voor jou als installateur. Het is ook een moderne arbeidsvoorwaarde en maakt je een aantrekkelijke werkgever.

Let bij het ter beschikking stellen van een bestelauto goed op de risico’s voor jou als werkgever. Bij twijfel: bijtellen.

[1] https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/786901/veertigers-m-hebben-het-vaakst-een-auto-van-de-zaak
[2] https://www.xperthractueel.nl/arbeidsvoorwaarden/auto-zaak-als-benefit-verdwijnt/
[3] https://www.raet.nl/hr-trends-en-themas/flexibele-arbeidsvoorwaarden

Gerelateerde Artikelen

Share: