We maken gebruik van cookies

Accepteer

Doelen stellen en doelen halen | VANTHUL

Bij de “Mastermind” die we in  groepen van maximaal 8 installatie-ondernemers organiseren, gaan we het ook zeker hebben over het halen van doelen.

Om een doel te halen moet je echter vooraf ook weten welk doel je wilt halen en op welke termijn. Als je een doel op termijn wil halen heb je ook informatie nodig van de huidige situatie.

Een veel gebruikt middel is het opstellen van een jaarplanning. De basis voor de informatie is de bijgewerkte financiële administratie van het lopende jaar en het voorgaande boekjaar. Het jaarplan is min of meer een begroting van de kosten en de opbrengsten, maar geeft uiteindelijk ook informatie die je inzicht geeft over kasstroom, gemiddelde uurtarief, etc.

Voor iedere meeting in de Mastermindgroep stel je samen jouw doelen voor de komende periode.

Doel is het gemiddelde uurtarief te laten stijgen.

Een doel kan zijn dat je gemiddelde uurtarief binnen van je installatiebedrijf binnen 3 maanden met 20% stijgt. Stel dat je gemiddelde omzet per uur € 100 bedraagt en dat de benchmark met het gemiddeld presterende installatiebedrijf € 120 bedraagt. In dat geval zou je doelstelling kunnen zijn om de gemiddelde omzet per uur naar € 110 te verhogen.

Voor de berekening van het aantal mensuren neem je alle medewerkers in dienst van het installatiebedrijf en de inleenuren. Het gemiddelde uurtarief is dan totale omzet/totaal aantal uren.

Welke factoren bepalen je gemiddelde uurtarief:

Een indicatie van het achterblijven van je uurtarief kan zijn dat er meer indirecte medewerkers zijn dan bij het gemiddeld presterende installatiebedrijf. Als dat het geval is ga dan eens kritisch na hoe effectief je werkt.

Een veel voorkomende gedachte is dat je een te grote organisatie in stand houdt voor het geval dat er nog eens meer omzet wordt behaald. Maar hoe doe je dat in een tijd van schaarste aan goede mensen?

Een tweede manier is de werkwijze van je directe medewerkers te bezien. Hoe efficiënt werken zij, is de logistiek (routeplanning) op orde. Als een buitendienst medewerker niet 7 uur betaald werkt, maar 8 uur, kan dat al gauw een paar € per uur schelen.

Bij gelijkblijvende kosten levert je een stijging van je gemiddelde uurtarief eenzelfde stijging van je winst per uur op.

Doelstelling is om het aandeel bedrijfskosten per uur te laten dalen

Bij het opstellen van het jaarplan nemen we altijd de kosten intensief door. Onbewust hebben ondernemers gewoonten aangenomen waardoor sommige kosten veel hoger zijn dan bij het gemiddeld presterende installatiebedrijf. Een keer kritisch samen met iemand van buitenaf kan je als ondernemer op het spoor brengen van besparingen.

Iedereen werkt graag met doelen omdat je op deze manier inzicht creëert van de situatie hoe deze nu is en de situatie die je wilt creëren. Een doel is ook zo gesteld, maar enige onderbouwing kan er voor zorgen dat het een realistisch en haalbaar doel is, zodat je werkelijk stappen kunt zetten met je onderneming.

Tijdens ons Mastermind traject gaan we hier uitgebreid op in en bepalen we met elkaar de doelstellingen waarmee jouw onderneming flinke stappen vooruit kan zetten in de door jouw gewenste richting; meer winst, meer vrije tijd, meer rust, enz.

Fill out my online form

Gerelateerde Artikelen

Share: