We maken gebruik van cookies

Accepteer

Dit betekent het Pensioenakkoord 2019 voor jou

Dit jaar hebben de regering, werkgevers en werknemers nieuwe afspraken gemaakt over het pensioenstelsel. Daaruit is het Pensioenakkoord 2019 ontstaan. Ook voor jou als ondernemer in de installatiebranche heeft dit gevolgen. Dit betekent het nieuwe Pensioenakkoord voor jou.

De AOW-leeftijd gaat langzamer omhoog

De AOW-leeftijd stijgt minder snel dan eerder was afgesproken. Tot 2021 blijft deze staan op 66 jaar en 4 maanden. In 2022 wordt dat 66 jaar en 7 maanden, in 2023 66 jaar en 10 maanden en in 2024 67 jaar. De AOW-leeftijd vanaf 2025 staat nog niet vast. Wat wel duidelijk is, is dat deze stijgt met 8 maanden als de levensverwachting met 1 jaar stijgt.

 

Nieuwe regels voor vroegpensioen

Daarnaast komen er nieuwe regels voor het vroegpensioen. Nu betaal je nog een boete als je een werknemer geld geeft om met vervroegd pensioen te gaan. Vanaf 2021 vervalt die boete in deze gevallen:

 

  • Als je werknemer 3 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen gaat.
  • Als je je werknemer maximaal 19.000 euro per jaar geeft, vanaf de datum dat hij of zij stopt met werken tot en met de AOW-leeftijd.

 

Veranderingen voor zzp’ers

Als je zzp’er bent, krijg je ook te maken met veranderingen. Eerst was er sprake van een verplicht pensioen, maar dat komt er waarschijnlijk niet. Het wordt voor zzp’ers wel makkelijker om deel te nemen aan een pensioenregeling. Verder moet je als zzp’er straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Alleen als je aantoont dat je genoeg geld hebt om bij ziekte in je levensonderhoud te voorzien, hoeft dit niet. Over de precieze voorwaarden zijn op dit moment nog geen afspraken gemaakt.

 

Pensioenopbouw bij pensioenfondsen

De pensioenopbouw bij pensioenfondsen verandert ook. Nu betaal je als werkgever voor elke werknemer evenveel premie. De leeftijd van de medewerker maakt daarbij dus niet uit. Dat betekent dat je nu voor jongere werknemers te veel premie betaalt en voor oudere te weinig. Een deel van de premie van de jongeren gaat daarom naar oudere werknemers. Dit systeem heet de doorsneepremie. Door de vergrijzing en doordat mensen vaker wisselen van baan, werkt dit systeem niet meer. Daarom is het plan dat alles wat een werknemer opbouwt aan pensioen, ook echt voor zijn of haar eigen pensioen wordt gebruikt. De precieze details zijn nog niet duidelijk.

 

Pensioenopbouw bij verzekeraars

Ook pensioenopbouw bij verzekeraars gaat straks anders. Bij verzekeraars is de pensioenpremie nu afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Als werkgever betaal je veel minder premie voor jongeren dan voor oudere medewerkers. In de toekomst betaal je voor iedere werknemer evenveel pensioenpremie, wat zijn of haar leeftijd ook is. Er zijn nog geen afspraken over de details van deze verandering.

 

Pensioen voor uitzendkrachten

Werk je met uitzendkrachten? Zij bouwen vaak pas pensioen op als ze minimaal 26 weken werken. Dat gaat veranderen. In het Pensioenakkoord 2019 is vastgelegd dat uitzendkrachten en andere werknemers die geen pensioen opbouwen, daar wel recht op hebben. Je gaat als werkgever dus eerder of ook pensioenpremies betalen voor deze medewerkers. Maar over de exacte regels is nog geen duidelijkheid.

 

Hulp nodig bij pensioenen? VANTHUL helpt

Vind je het maar ingewikkeld, al die nieuwe regels uit het Pensioenakkoord? En wil je weten wat voor gevolgen de veranderende pensioenpremies hebben voor jouw installatiebedrijf? Hoewel er nog veel onduidelijkheid is en het Pensioenakkoord pas in 2022 ingaat, is het altijd goed om alvast te kijken naar de mogelijke gevolgen. Van ‘t Hul is graag jouw betrouwbare partner. Samen kijken we hoe je pensioenen nu geregeld hebt en wat je over een paar jaar kunt verwachten. Wil je meer informatie? Bel of mail ons dan gerust even.

Gerelateerde Artikelen

Share: